R-Taso Oy – Digitaalisuudesta aitoa kilpailukykyä teollisuuteen

R-taso Oy on teollisuuden vaativien kulkutierakenteiden 3D-suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut vuonna 1985 perustettu yritys. Yrityksen teräsrakenteisia kulkutietuotteita ovat portaat, porrastornit, säiliöportaat, hoitotasot, kaiteet, tikkaat ja turvaportit. Yrityksen asiakkaita ovat eri teollisuudenalojen toimijat projektien sijaitessa eri puolilla maailmaa.

R-taso on edelläkävijä digitalisaation hyödyntämisessä toimialalla. Yritykselle on ollut tunnusomaista vahva osallistuminen toimialan kehitykseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Yritys onkin toiminut muun muassa Suomen asiantuntijana kansainvälisen EN-ISO 14122 -standardin laadinnassa.Teollinen rakentaminen on elänyt murroksessa jo pitkään. Teollisen uudisrakentamisen painopisteen siirtyminen kehittyviin maihin, projektien kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen ja tiukemmat aikatauluvaatimukset ovat asettaneet uudenlaisia haasteita ja vaatimuksia toimijoille.

Digitalisaation avulla toimijat ovat voineet hallita paremmin tietovirtoja sekä tehdä yhteistyötä globaalisti eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi laajoissa teollisuuden rakennusprojekteissa on siirrytty hyödyntämään 3D-tehdasmalleja, joihin eri toimijat suunnittelevat tuotteensa ja ratkaisunsa reaaliaikaista tarkastelua varten. R-tason kannalta tämä on merkinnyt työturvallisuuteen ja tehtaan elinkaarenaikaiseen toiminnallisuuteen liittyvien kysymysten ratkaisemista jo varhaisessa vaiheessa virtuaalista tehdasta hyödyntäen.

Työturvallisuuden parantaminen digitalisaatiolla

R-tason liiketoiminta keskittyy parantamaan ja kehittämään työturvallisuutta teollisessa työympäristössä. Työturvallisuuden kannalta tärkein vaihe on tuotteiden suunnittelu, jossa ratkaistaan rakennusvaiheen työturvallisuus ja ennen kaikkea tehtaan elinkaarenaikaiseen työturvallisuuteen liittyvät kysymykset.

R-Taso kulkutierakenteita.

R-Tason kulkutierakenteita.

Digitalisaation ensimmäiseksi vaiheeksi valittiinkin uudenlaisen 3D-suunnittelujärjestemän kehittäminen. Digitalisaatiolla automatisoitiin yrityksen kokemusperäinen työturvallisuustietämys sekä toimialastandardit järjestelmäksi, jonka avulla suunnittelija pystyi siirtymään rutiinisuunnittelusta aidosti työturvallisuuden ja työympäristön toiminnallisuuden kannalta merkittävien kysymysten ratkaisemiseen. Asiakkaalle tämä näkyi entistä lyhyempinä toimitusaikoina ja parempana projektien hallintana. Samalla tehtaiden elinkaarenaikaista työturvallisuutta voitiin kehittää merkittävästi paremmaksi.

Digitalisaation toisena vaiheena oli pilvipalvelun kehittäminen asiakkaille. Pilvipalvelun avulla asiakkaat pystyvät vaivattomasti hankkimaan standardien mukaiset ja työturvalliset kulkutieratkaisut suoraan internetin kautta. Työturvallisuuden kannalta tämä merkitsi sitä, että jokaisella asiakkaalla on käden ulottuvilla paras ja uusin mahdollinen tietotaito kulkutierakenteista ilman aikaisempaa toimialaosaamista.

Yrityksen digitalisaation kolmannessa vaiheessa kehitystyön polttopisteeksi valittiin ihminen. Uusien teknologioiden, kuten 3D-luolan ja VR-lasien, avulla voitiin työturvallisuutta tarkastella uudella tavalla – ihmisen kokemuksen kautta. Uudenlainen lähestymistapa merkitsi tehtaan työntekijän kokemuksen hyödyntämistä jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi arvioitaessa korkeissa porrastorneissa tai hoitotasoilla säiliöiden päällä liikkumiseen liittyvää korkeanpaikan kammoa. 

Tällä hetkellä yrityksessä on käynnissä digitalisaatioprojekti yrityksen toiminnan analysoinnin tehostamiseksi. Yritys voikin tulevaisuudessa tarjota asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen tarkempaa tietoa siitä, kuinka yrityksen tuotteilla ja toimintakonseptilla voidaan vähentää hiilijalanjälkeä niin projektien aikana kuin tehtaan koko elinkaaren aikana. 

Kaksi miestä toimistossa. Toisella kannettava tietokone, toisella päässä virtuaalitodellisuuslasit.

Työturvallisuuden tarkastelua VR-laseilla.

Oppeja digitalisaatiosta

Digitalisaation päämääränä tulee olla yrityksen olemassaolon tarkoituksen digitalisointi. Kysy itseltäsi, miksi yritys on olemassa tai mitä maailmasta puuttuisi ilman yritystä, ja digitalisoi se! Tällöin digitalisaatiolla ei ainoastaan muuteta yrityksen sisäisiä toimintoja vaan koko toimialaa. Kaiken muun digitalisointi on tarpeellista, mutta viime kädessä tukitoimintoa.

Digitalisaation hyödyntäminen yritysten liiketoiminnoissa on edelleen lapsenkengissä. Elämme digitalisoinnin osalta esihistoriallista vaihetta, jossa tuli on vasta keksitty, eikä vielä täysin tiedetä, mitä kaikkea sillä voisi tehdä. Hyväksy tämä! Yrityksen toimintojen digitalisointi vaatii resurssien – ajan sekä rahan – varaamista lyhyellä aikavälillä. Käytössä olevien mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen edellyttävät kuitenkin työn aloittamista ja pitkäjänteistä toimintaa.

Digitalisaatiolla ei tavoitella yksittäisen ongelman ratkaisua, vaan se on aina yrityksen strategiaa tukevaa jatkuvaa kehitystyötä. Uusien teknologioiden kehittyminen ja uuden käyttäjäsukupolven syntyminen merkitsevät aina tehdyn digitalisointityön uudelleen arvioimista.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin