Liiketoiminnan muutoskyky

Liiketoiminnan muutoskyky

Liiketoiminnan muutoskyky

Analyysin avulla voidaan kartoittaa yrityskohtaisia liiketoiminnan haasteita, jotka alentavat liiketoiminnan muutoskykyä vaikka yrityksen henkilöstö ei tätä välttämättä tunnistaisi. Analyysi tunnistaa myös yrityskohtaiset vahvuudet. Esim. organisaatio, teknologia, prosessit. Tämä tieto voi parantaa yrityksen kilpailukykyä!

Analyysin avulla on mahdollista todeta vaadittava kyvykkyys eri muutostilanteissa oleville yrityksille. Esim. yrityksen perustaminen, kasvulaina, hankeavustus, kehitysohjelmat. Tämä tieto voi pienentää esimerkiksi rahoitusriskiä!

Analyysin avulla voidaan selvittää aluekohtaisia jopa rakenteellisia liiketoiminnan haasteita, joita yritykset kohtaavat olemassa olevassa liiketoiminnassa. Tämän lisäksi analyysissä tunnistetaan alueelliset vahvuudet. Esim. ulkopuolinen rahoitus, ekosysteemi, verkosto. Tämä voi tehostaa yrityksen ulkopuolisten resurssien hyödyntämistä!

Työvaiheet:

  1. Positiointivaiheessa tehtyä liiketoiminnan muutoskyvykkyysanalyysiä verrataan yrityksen digivisioon.
  2. Tunnistetaan digivision toteuttamiseen tarvittavat liiketoiminnan kyvykkyydet ja verrataan niitä yrityskohtaisiin kyvykkyyksiin.
  3. Päätetään mitä kyvykkyyksiä halutaan ja/tai joudutaan kehittämään, jotta yritys kykenee toteuttamaan valitun digivision. Jossain tapauksessa puutteelliset kyvykkyydet voivat muuttaa myös digivisiota tai vähintään toteutusaikataulua.

Kuvassa 1 näkyvässä esimerkissä havainnollistetaan kuinka analyysituloksia voi hyödyntää digivision “jalkauttamisen” suunnittelussa.

Nykytila-analyysi graafisesti esitettynä.

Kuva 1, valitut kehityskohteet. Esimerkissä yrityksen verkosto, organisaatio, sekä prosessit valitaan kehityskohteiksi koska näillä kyvykkyyksillä on suurin merkitys liiketoiminnan matalaan muutoskykyyn.

Tämän analyysin jälkeen yritys voi siirtyä tiekarttavaiheeseen, jossa vaadittavat toimenpiteet (digivision toteuttamiseksi) käydään läpi ja aikataulutetaan.

DIGIVINKKI!

Digimuutos on prosessina iteratiivinen; muutos ei tule kerralla valmiiksi. Etene digimuutoksessa systemaattisesti pienin askelin. Varmista hyödyt arvioimalla tehtyjä muutoksia. Päivitä digivisiosi toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisesti.