Tiekartta-työkalu

Tiekartta-työkalu

EU:n hankelogoja.

Kuvaa tiekartalla sidosryhmien aktiviteetit

Tiekartta on visuaalinen työkalu strategian kommunikointiin ja sen tehtävänä on ohjata strategian toteuttamista ja linjata tarvittavien sidosryhmien aktiviteetit. Tyypillisesti tiekarttaa käytetään tuotehallinnassa, mutta se on oiva työväline myös laajemmassa strategisessa suunnittelussa. Lataa Digi-leap hankkeessa käytetty tiekarttapohja täältä.

Käytä pohjaa seuraavalla tavalla:

  1. Syötä päivämäärä, joka päivittää suunnitelman kuukausiaikataulun. Taulukossa kuvataan seuraavat 18 kuukautta.
  2. Lisää suunnitellut tehtävät uusille riveille, jotka koskevat strategista toimenpidettä. Näillä tehtävillä tähdätään strategiseen toimenpiteeseen, joka voi olla esimerkiksi uusi liiketoimintamalli tai muutoskyvykkyyden parantaminen.
  3. Nimeä jokaiselle tehtävälle vastuuhenkilö, rooli tai vähintään organisaatio, joka on vastuussa kyseisen toimenpiteen suorituksesta. Tämän avulla jokainen tietää omat tehtävänsä ja tiekarttaa voidaan seurata erillisessä kuukausittaisessa seurantapalaverissa ja/tai ohjausryhmän kokouksessa. On hyvä huomioida, että osa toimenpiteistä voi olla yrityksen ulkopuolinen aktiviteetti.
  4. Suunnittele jokaiselle toimenpiteelle aikataulu, jossa selviää toimenpiteen aloitus- ja lopetusaika. On hyvä huomioida, että joku toimenpide voi vaatia ennen aloitusta toisen toimenpiteen loppuun suorittamista. Tässä pohjassa tämä asia on pyritty kuvaamaan eri väreillä, eli toimenpiteet on vaiheistettu erin värisillä aikajanoilla. Tiekartta on valmis kun kaikilla toimenpiteillä on aikataulu.

Lopullinen tiekartta tulisi kommunikoida viimeistään tämän jälkeen vähintäänkin kaikille vastuuhenkilöille.