Positiointi: Digitilanteen kartoitus

Positiointi

EU:n hankelogoja.

Tee yrityksesi digitilanteen kokonaiskartoitus

Digitilanteen kartoitus tehdään käyttäen DigiKypsyys-, DigiSWOT- ja DigiKolmiotyökaluja. Kartoituksen pohjalta voidaan priorisoida kehitysaktiviteetit ja lähteä viemään niiden toteutusta eteenpäin.

Missä yritykseni on menossa digissä?

Digin uhat ja mahdollisuudet?

Kokoa yhteen yrityksen digi-ideat?

1. Digikypsyyden arviointityökalun avulla voit testata digitilanteesi. Digikypsyystyökalun kuusi ulottuvuutta ovat strategia, liiketoimintamalli, asiakasrajapinta, organisaatio ja prosessit, ihmiset ja kulttuuri sekä informaatioteknologia. Se osoittaa organisaation digikypsyyden heikkoudet ja vahvuudet.

2. Digitalisaation SWOT -analyysin avulla voit tarkastella organisaation digitalisaation vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia.

3. Digitalisaation muutoskolmion (digikolmio) avulla hahmotetaan organisaation digimuutoksen painopistealueet: tavoitellaanko disruptiivistä muutosta, ulkoisten mahdollisuuksien hyödyntämistä vai sisäisen tehokkuuden parantamista. Asemoi digi-ideasi / digivisiosi eri luokkiin niiden kohteen mukaan. Jaa ideat ja visiot edelleen lyhyen aikajänteen ja pitemmän aikajänteen visioihin.

Siinä se – olet muodostanut digitalisaation kokonaiskuvan yrityksellesi digikehitystyön pohjaksi !

Seuraavassa vaiheessa valitset digi-idean / digivisiot, joita lähdet tarkastelemaan tarkemmin: tee Nykytila-analyysi, jossa ensin tarkastelet missä olet tällä hetkellä digi-ideaan / digivisioon liittyen, jotta voit ideoida mikä voisi olla ratkaisu.

Voit tehdä kartoituksen ylläolevilla maksuttomilla työkaluilla. VTT tarjoaa mielellään apua kokonaiskartoituksen tekemisessä.

Ota yhteyttä:
Jukka Kääriäinen, p. 040 7609529
Leila Saari, p. 040 8208929
Olli Kuusisto, p. 040 7370948

DIGIVINKKI!

Voit käyttää työkaluja myös erikseen – jos haluat vaikkapa selvittää digitalisaatioon liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia niin hyödynnä DigiSWOT -työkalua.

Säilytä kokonaiskartoituksen tulokset ja toista kartoitus vaikkapa vuoden tai parin päästä – osoittaako organisaatiosi digikartoituksen tulokset edistymistä digitalisaatiossa?