Nopeiden kokeilujen malli (CEFO)

Toteutus

EU:n hankelogoja.

Nopeiden kokeilujen malli (Continuous Experimentation of Future Opportunities, CEFO)

CEFO-ikoni.

CEFO-malli auttaa yritystäsi kokeilemaan nopeasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toteutusvaihtoehtoja. Sitä sovelletaan, kun on havaittu uusi liiketoimintamahdollisuus ja kun potentiaalisten loppukäyttäjien on testattava idea tietyssä ympäristössä. Nopeat kokeilut mahdollistavat ideoiden ja tarpeiden testaamisen lyhyillä kehitysaskeleilla kohti todellisessa maailmassa toimivaa ratkaisua. Kehitetään uusien teknologioiden mahdollistama ratkaisukonsepti, joka ottaa huomioon jo käytössä olevat järjestelmät. Malli tukee kumppaneiden ja potentiaalisten loppukäyttäjien välistä yhteistyötä.

Kehityssyklissä on viisi vaihetta:

  • Tunnistettuun liiketoimintamahdollisuuteen perustuva ratkaisuidea.
  • Ongelman analysointi ja tietojen mallintaminen teknologiariippumattomasti.
  • Prototyypin toteutus, testaus ja käyttäjäpalautteen tulosten arviointi.
  • Kokemusten perusteella voidaan sykli joko aloittaa alusta, lopettaa tai siirtyä määrittelemään tuotteen / palvelun tuotantokelpoista ratkaisutekniikkaa.

CEFO perustuu neljään Senaatti-kiinteistöt -liikelaitoksen kanssa vuosina 2011-2015 toteutettuihin toimeksiantoihin. Lisätietoja antaa Anu.Purhonen@vtt.fi

Niskanen, I.; Purhonen, A.; Kuusijärvi, J.; Halmetoja, E., 2014. Towards semantic facility data management. 3rd International Conference on Intelligent Systems and Applications, INTELLI 2014

CIFO CEFO prosessikuva.

CEFO on digisprintin jälkimmäinen sykli. Ensimmäisessä syklissä tunnistetaan ja valitaan kokeiluihin pääsevät ideat ja mahdollisuudet (Continuous Insight of Future Opportunities, CIFO). Lue lisää CIFO & CEFO -mallista.