Vuosikello

Vuosikello

EU:n hankelogoja.

Tahdista vuosikellolla digikehitysaktiviteettisi

vuosikello-ikoni.

Vuosikellon avulla voit jäsentää ja esittää digitalisaatioon liittyviä aktiviteetteja vuosikellon ajastuksena. Tehtävien pohdinnassa on hyvä muistaa ajastaa mitkä tehtävät tulevat olla tehtynä ennen kuin jokin toinen tehtävä voidaan tehdä.

Lataa vuosikellopohja Powerpoint (.ppt) tai OpenOffice (.odp) muotoisena.

Voit muuttaa vuosikellopohjan keskellä olevaa vuosilukua. Lisää sivun ylälaitaan yritysnimi ja päivämäärä milloin vuosikelloa on muokattu.

  1. Vedä/kopioi aktiviteetteja vuosikelloon sopivaan paikkaan.
  2. Kirjoita laatikoihin kuvaus (muuta laatikon kokoa tarvittaessa).
  3. Päivittäessäsi vuosikelloa voit leimata halutessasi ”tähdillä” aktiviteettien tilannetta.

Voit tehdä/muokata uusia aktiviteettiluokkia tarpeesi mukaan tukemaan oman yrityksesi liiketoiminnan kehittämistä muodostamalla uusia aktiviteettilaatikoita. Pohjassa on valmiina seuraavat aktiviteettiluokat:

  • Aktiviteetit: mitä tahansa tehtäviä.
  • Rahoitus deadline: yrityksen kehityksen rahoitukseen (esim. digikehitys) liittyvät hakudeadlinet.
  • Kilpailutukset: deadlinet yrityksen liiketoimintaan liittyville kilpailutuksille.
  • Messut / tapahtumat: messujen tapahtumien ajankohdat.
  • Markkinointikampanja/-aktiviteetti: kampanjoiden ajankohdat.

Vuosikellon aktiviteettien pohdinnassa tulee huomioida, että tehtävät ketjuuntuvat. Esimerkiksi messuja varten tahdotaan markkinointikampanja käyntiin, jota ennen päivitetään web-sivut, jonne kootaan asiakastarinoita ja blogikirjoituksia, tilataan uudet käyntikortit, jne. Siten vuosikello auttaa jäsentämään ja aikatauluttamaan vuositasolla yrittäjän kiireistä arkea. Digileap hankkeessa saamiemme kokemusten mukaan tämä on tarpeen erityisesti start-up yrityksissä, joissa on paljon yhteen nivoutuvia tehtäviä liiketoimintaperustan rakentamiseksi.

esimerkkikaavio yrityksen vuosikellosta graafisesti esitettynä.

DIGIVINKKI!

Voit soveltaa vuosikelloa eri näkökulmista. Voit käyttää sitä eri teemojen suunnittelun ja aikatauluttamisen tukena – kuten strategiasuunnittelu, markkinointiaktiviteettien suunnittelu, digikehitysaktiviteettien suunnittelu, jne.