Missio

Missio

EU:n hankelogoja.

Apua Digiin – Digiä Apuun

Apuadigiin -sivuston missiona on auttaa yrityksiä järjestelmällisessä ja hallitussa, riskit, mahdollisuudet ja yrityksen nykytilan huomioivassa siirtymisessä kohti digitaalisia ratkaisuja niin, että digitalisaatiosta tulee luonteva osa yrityksen toimintaa.

Kuinka yritykset varautuvat digimuutokseen: miten yritykset voivat tehdä digimuutoksen käytännössä ja systemaattisesti?

Mikä digitalisaatio?

Digitalisaatio on yleiskäsite, joka synnyttää erilaisia mielikuvia, riippuen henkilöiden taustoista. Joskus digitalisaatio mielletään hyvin kapea-alaiseksi esim. pelkkänä Internettinä. Digitalisaatio on kuitenkin paljon laajempi ilmiö.

Digitalisaatio vaikuttaa monin tavoin päivittäiseen elämäämme, kuten liikkumiseemme, ihmisten väliseen kommunikointiin, käyttäytymiseemme, valintoihimme tai vaikkapa tapaan hakea ja saada tietoa ajankohtaisista asioista. Kukapa meistä ei ole käyttänyt verkkokauppoja tai yritysten (kuten kampaamot) varausjärjestelmiä, jotka vapauttavat meidät kivijalkaliikkeiden aukioloajoista. Yksistään sosiaalinen media on muuttanut yhteiskuntaa ja ihmisten toimintatapoja hyvinkin voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Somessa hyvät ja huonot kokemukset leviävät nopeasti ja some-mainonnan avulla tavoitetaan suhteellisen edullisesti suuriakin massoja. Samalla mobiilisuus ja langattomuus ovat tuoneet digitalisaation osaksi arkielämäämme, niin kotona, lenkkipoluilla kuin marjametsässäkin esimerkiksi GPS-paikantimien, sykemittarien, aktiivisuusrannekkeiden ja – vakavammin urheiluun suhtautuvien keskuudessa – puettavan urheiluteknologian kautta.

Kellekään ei ole uutta, että jo vuosikausia laitteiden ja ohjelmistojen avulla on kerätty dataa. Yleensä olemme sen hyväksyneet – joskus jopa maksaneet siitä extraa, koska dataa vastaan olemme saaneet palveluna esim. kuntoiluohjelman tai suosituksia tai vaikkapa tietoa laitteen/koneen huoltotarpeesta ja kapasiteetin käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Tulevaisuudessa digitalisaation suurin arvo piilee kuitenkin asioiden yhdistelyssä ja laajemman tilannekuvan muodostamisessa. Nimittäin laitteiden avulla kerättyä tilannetietoa voidaan yhdistää muuhun ympäröivään dataan (esim. säätieto tai liikennetieto) ja analytiikan avulla luodaan asiakasta kiinnostavaa uutta tietoa, uudenlaista palvelua.

Ei ole ihme, että digitalisaation käynnistämää digimurrosta verrataankin yleisesti teolliseen vallankumoukseen. Digitalisaatio on siis kaikkialla, se ympäröi meitä. Se on kuin sähkö, jonka tarpeen huomaa erityisesti silloin, kun se puuttuu.

Digitalisaatio vaatii uutta ajattelutapaa ja rohkeutta!

Digitalisaatio tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia. Yrittäjiltä digitalisaatio vaatii rohkeutta ravistella perinteisiä ajattelu- sekä työskentelymalleja, rohkeutta kokeilla ja uudistua sekä rohkeutta tarkastella asioita ’oman mukavuusalueen’ ulkopuolelta. Digitalisaatio mahdollistaa uusia liiketoimintapotentiaaleja ja –malleja sekä muuttaa toimijoiden rooleja arvoketjussa. Pahin skenaario on, että yritys jättää digitalisaation ilmiönä huomiotta, joka johtaa riskeihin oman liiketoiminnan osalta alati muuttuvilla ja kilpailluilla markkinoilla. Mitä digitalisaatio merkitsee minun yritykselleni? Voisiko digitalisaatio tarjota minun yritykselleni jotain lisäarvoa, kuten tehokkaampia toimintamalleja tai jopa jotain ihan uutta liiketoimintaa nykyisen rinnalle?

Digitalisaatio on ja tulee voimakkaammin osaksi jokaisen yrityksen arkipäivää. Tänä päivänä kysytään: ”Kuka uskaltaa olla hyppäämättä mukaan!?

Millaista apua on tarjolla?

Tämä sivusto tarjoaa yrityksille tukea digitalisaatioon avoimen ja ilmaisen tukipalvelun avulla. Tukipalvelu sisältää Digimuutosmallin, joka koostuu erilaisista työkaluista, joiden avulla yritys voi tarkastaa oman digitilanteensa ja edistää omaa digitalisaatiotaan. Sivustolta löytyy myös tietopankki, jossa on hyödyllistä tutkimustietoa kuten julkaisuja sekä analyysejä Pohjois-Pohjanmaan ja Suomen digitilanteesta. Sivustolla on myös yritysten tarinoita ja kokemuksia digimuutoksesta. Monipuolisella digitalisaatioon liittyvällä materiaalilla pyrimme myös tukemaan koulutuksellista, viestinnällistä ja asennemuutoksellista tavoitetta.

Lue lisää digitalisaatiosta: ApuaDigiin – digimuutos suomalaisissa pk-yrityksissä