ManuMaturity-työkalu

ManuMaturity-työkalu

Miten valmistava teollisuus voisi kehittyä kohti Industry 4.0 -tasoa tai jopa sen yli?

ManuMaturity-itsearviointityökalulla valmistava teollisuus löytää oman nykytilansa, jonka jälkeen on mahdollista tunnistaa kehitystarpeet. Työkalu havainnollistaa organisaation lähtötilanteen seitsemässä eri ulottuvuudessa, jotka ovat asiakaslähtöisyys, liiketoimintamalli, prosessit, data, teknologinen infrastruktuuri, työntekijä sekä kestävyys (Sustainability).

Siirry tästä ManuMaturity-työkaluun.

Industry 4.0 -taso on alla olevassa kuvassa neljäs porras, ketterä oppiva tehdas. Siinä on reaaliaikainen tiedonsiirto ja tuotannon ohjaus, joka hyödyntää analytiikkaa ja koneoppimista. Viidennellä portaalla järjestelmät toimivat sujuvasti jopa partneriverkostossa.

Manu Maturity työkalussa käytettävät tasot.

Tuotteisiin ja niiden valmistukseen liittyy nykyisin yhä useammin myös tietoon pohjautuvia palveluita. Teollisuuden digitalisaatio (anturit, kommunikaatioteknologia, datapohjaiset palvelut) on luonut mahdollisuuksia yhä kasvavien ja organisaatiorajat ylittävien tietomassojen hyödyntämiseen. Uudet mahdollistavat teknologiat viitoittavat tietä joustavuutta ja ketteryyttä kasvattaville prosesseille dynaamisissa valmistusverkostoissa. Tällaisia teknologioita ovat esim. teollinen internet, robotiikka, tekoäly, 5G ja edge computing (prosessoinnin siirtäminen mahdollisimman lähelle päätelaitetta ja käyttötilannetta) sekä avoimen arkkitehtuurin aloitteet, kuten IDS. Tavoitteena on parempi asiakaskokemus ja tuottavuus, mutta ne johtavat myös uusiin työtapoihin ja prosesseihin, sekä avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ketterät yritykset analysoivat asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja kehittävät toimintaansa sen mukaan havainnoimalla paitsi asiakkaita ja heidän käyttäytymistään, myös tulevaisuuden trendejä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastuullisuus korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän yritysten toiminnassa; ympäristötietoisuuden lisääntyessä resurssien käytön ja ympäristövaikutusten minimoinnin merkitys kasvaa. Ihmisen ja teknologian optimaalinen vuorovaikutus korostuu tekoälyn ja robotiikan käyttöönoton yhteydessä. Myös työn sisällöt muuttuvat ja syntyy uusia rooleja ja työtehtäviä.

Työkalu kysyy vastauksia seitsemästä eri näkökulmasta. Näkökulmat ovat:

Asiakkuus

 • Miten asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia kerätään ja hyödynnetään tuotesuunnittelussa?
 • Miten asiakas voi muunnella tuotetta?

Liiketoimintamalli

 • Mistä yrityksen tarjoama koostuu, mitä myydään?
 • Miten innovointia tuetaan ja ohjataan

Prosessit

 • Minkälainen on prosessien asema, määrittely ja toteutus?
 • Miten digitalisaatiota hyödynnetään prosessien integroinnissa?

Tieto

 • Kuinka tuotetietoa kerätään ja jaetaan?
 • Kuinka tuotantoprosessitietoa kerätään ja jaetaan?
 • Kuinka tietoa analysoidaan?
 • Kuinka tiedon hyödynnettävyys on varmistettu?

Infrastruktuuri

 • Miten tuote- ja tuotantotietojen tieto- ja viestintätekniikan (ICT) järjestelmät on integroitu?
 • Kuinka ketterää tuotantoa mahdollistetaan? 
 • Kuinka tietoturva varmistetaan? Kuinka järjestelmät, verkot ja ohjelmat on suojattu digitaalisilta hyökkäyksiltä? 

Työntekijät

 • Miten ihmisten ja laitteiden/järjestelmien välinen vuorovaikutus tapahtuu?
 • Mistä työ koostuu?

Kestävyys

 • Miten resursseja käytetään?
 • Miten ympäristövaikutukset huomioidaan?

DIGIVINKKI!

Mikäli haluat ottaa talteen omat vastauksesi, niin voit tulostaa vastaussivun itsellesi. Kun olet täyttänyt koko kyselyn ja painanut “Lähetä” -nappia, niin saat näyttöön tuloskaavion, jossa esitetään oma arviosi verrattuna ManuMaturity-työkalun kannassa olevan aineiston keskiarvoon. Keskiarvo on laskettu viimeisen vuoden aikana työkaluun vastanneista organisaatioista. Halutessasi voit tulostaa tai tallentaa kuvan itsellesi.