Tiekartta

Tiekartta

EU:n hankelogoja.

Tiekartta-vaiheessa määritellään ja kuvataan toteutuspolut

Tiekartta-ikoni.

Tiekartta-vaiheen tarkoituksena on suunnitella kuinka Nykytila-analyysivaiheessa määriteltyyn tavoitteeseen päästään. Tiekartta -vaiheessa tulee kuvata mahdolliset vaihtoehtoiset toteutuspolut ratkaisulle sekä määritellä Mittarit toteutuksen onnistumisen arvioimiseksi. Riippuen ratkaisun laajuudesta suunnittelussa voidaan hyödyntää Tiekartta-työkalua tai Vuosikelloa.

1. Määrittele toimenpiteet
Mitä toimenpiteitä tulee käytännössä tehdä tavoitteeseen pääsemiseksi? Vaihtoehtoisten toteutuspolkujen kuvaaminen (voi olla erilainen riippuen tehdäänkö esimerkiksi itse vai hankitaanko ratkaisu).

2. Toimenpiteiden vaiheistaminen
Toimenpiteiden pudottaminen aikajanalle sekä tarvittaessa tehtävien priorisointi. Tehtävien vaiheistus riippuvuuksien mukaan.

3. Toimenpiteiden vastuutus ja alustava resurssiarvio

4. Aseta mittarit, joilla voit mitata ratkaisun onnistumista
Mittareiden asetanta toteutettavien ratkaisujen vaikuttavuuden arviointia varten.