Digitalisaatio SWOT

Digitalisaatio SWOT

Mitkä ovat yritykseni digivahvuudet ja mahdollisuudet?

DIGISWOTin ikoni.

Digitalisaatio SWOT -työkalun avulla voit pohtia ja kuvata oman organisaatiosi digitalisaation vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Yrityksen kannattaa pohtia SWOT analyysin pohjalta: miten hyödyntää omia digivahvuuksiaan? miten muuttaa digiheikkoudet vahvuuksiksi? miten voidaan hyödyntää mahdollisuuksia? miten uhat voidaan välttää?

Yrityksen tulee tunnistaa nämä asiat sekä tehdä käytännön toimenpidesuunnitelma miten asiassa kannattaa edetä yrityksessä. Siirry tästä Digi SWOT pdf-pohjaan.

Tallenna pdf-lomake omalle koneellesi. Avaa se ja täytä lomakkeen tiedot oman yrityksesi osalta. Digitalisaatio SWOT -työkalun avulla voit pohtia ja kuvata oman yrityksesi vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet liittyen digitalisaatioon:

  • Vahvuudet: mitkä näette yrityksen vahvuutena digitalisaation hyödyntämiselle?
  • Heikkoudet: mitkä näette yrityksen heikkoutena digitalisaation hyödyntämiselle?
  • Uhat: mitkä asiat näette uhkina digitalisaation hyödyntämiselle yrityksessänne?
  • Mahdollisuudet: mitkä näette yrityksen mahdollisuuksina digitalisaation hyödyntämiselle?

Pohdi edelleen SWOT-analyysin pohjalta seuraavia kysymyksiä:

  • Miten hyödyntää omia digivahvuuksiaan?
  • Miten muuttaa digiheikkoudet vahvuuksiksi?
  • Miten voidaan hyödyntää mahdollisuuksia?
  • Miten uhat voidaan välttää?

Tee yllä olevan pohdinnan pohjalta käytännön toimenpidesuunnitelmaa (Toimenpiteet -kenttä lomakkeessa) miten asiassa kannattaa edetä omassa yrityksessäsi.