Työkalut

Digimuutosmallin työkalut

EU:n hankelogoja.

Digimuutosmallin työkaluilla selvität yrityksesi valmiudet, nykytilan ja suunnittelet muutosta

Digimuutoksen läpivientiä voidaan tukea erilaisilla työkaluilla. Alla on listattu ja kuvattu joukko työkaluja tai menetelmiä, joita voidaan soveltaa digimuutosmallin eri vaiheissa, joita ovat positiointi, nykytilan analyysi, tiekartta ja toteutus. Listatut työkalut ovat DigiLeap-hankkeessa kehitettyjä työkaluja tai olemassa olevia digimalliin integroituja työkaluja.

Positiointi kartoittaa digitilanteesi ja kertoo yrityksesi muutoskyvyn

DigiMaturityn ikoni.
Digikypsyystyökalu

Kuinka valmis organisaatiosi on digitaaliseen muutokseen? Digikypsyystyökalulla voit selvittää oman organisaatiosi digikypsyystason, jonka jälkeen on mahdollista määritellä kehitystarpeet.

DIGISWOTin ikoni.
Digitalisaatio SWOT

Mitkä ovat yrityksesi digivahvuudet ja mahdollisuudet? Digitalisaatio SWOT-työkalun avulla voit pohtia ja kuvata oman organisaatiosi digitalisaation vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet.

DIGIkolmion ikoni.
Digimuutoskolmio

Kuinka hahmotat kehittämisen painopistealueet? Digimuutoskolmion avulla voit valita, kohdistuvatko kehitystoimet sisäisen tehokkuuden parantamiseen, ulkoisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen vai disruptiivisen muutoksen tavoitteluun.

Liiketoiminnan muutoskyvyn ikoni.
Liiketoiminnan muutoskyky - työkalu

Kuinka hyvä muutoskyky liiketoiminnallasi on? Liiketoiminnan muutoskyky -työkalulla saat kokonaiskuvan liiketoiminnan muutoskyvystä neljässä muutosprosessivaiheessa; analysointi, innovointi, tavoitteasetanta ja toteutus.

SWOT-analyysia kuvastava ikoni.
Liiketoiminnan muutoskyky SWOT

Mitkä ovat yrityksesi liiketoiminnan muutosvahvuudet ja rajoitteet? SWOT–työkalun avulla voit pohtia ja kuvata oman liiketoiminnan vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet liittyen muutoskykyyn.

Nykytila-analysointi

Nykytila-analyysi: Nykytila ja ratkaisumäärittely

Kysymyslistan ikoni.
Kysymyslistat

Apukysymyksiä nykytilan selvittämiseen ja kehittämisen painopisteen tunnistamiseen.

sidosryhmäkaavio-ikoni.
Ratkaisukonseptien kuvaus

Miten etenet digivisiosta (valitun kehityskohteen tavoitetilasta) ratkaisukonseptiin? Ratkaisukonseptin voit kuvata sidosryhmäkaaviolla ja skenaariokuvalla.

liiketoiminnan muutoskyvyn ikoni.
Liiketoiminnan muutoskyky

Analyysin avulla voidaan kartoittaa yrityskohtaisia haasteita, jotka alentavat liiketoiminnan muutoskykyä.

liiketoimintamalli-ikoni.
Liiketoimintamalli

Liiketoimintamallityökalun (Business Model Wheel) avulla olemassa oleva liiketoiminta voidaan kuvata yhdellä A4 lehdellä.

  

AI Maturity ikoni.
Tekoälykypsyys - työkalu

Mikä on yrityksesi tekoälykypsyys? Tekoälykypsyys -työkalulla voit selvittää organisaatiosi tekoälykypsyysvalmiudet ja suoritustason, jonka jälkeen on mahdollista määritellä kehityspolut.

Manu Maturity ikoni.
ManuMaturity-työkalu

ManuMaturity-itsearviointityökalulla valmistava teollisuus löytää oman nykytilansa, jonka jälkeen on mahdollista tunnistaa kehitystarpeet, kun tavoitellaan Industry 4.0 -tasoa tai jopa sen ylitystä.

RPA-kriteeristön ikoni.
Ohjelmistorobotiikan (RPA) kriteeristö

Mitkä tehtävät sopivat ohjelmistorobotiikalla automatisoitaviksi? Ohjelmistorobotiikan (RPA, Robotic Process Automation) kriteeristön avulla voit tunnistaa tehtäviä tai prosesseja, jotka ovat potentiaalisia automaatiokohteita ohjelmistorobotiikalle.

Tiekarttavaihe

Tiekartta-ikoni.
Tiekartta-työkalu

Miten kuvaat kehityksen vaiheet, toimenpiteet ja tekijät? Tiekartta visualisoi kehitystyön vaiheet, aikataulun ja tekijät.

vuosikello-ikoni.
Vuosikello

Miten tahdistat kehitystoimet? Vuosikellolla voit rytmittää digikehitysideoiden lisäksi myös esim. strategiatyötä tai markkinointitoimia.

Mittarin ikoni.
Mittarit

Miten mittaat kehitystoimenpiteiden onnistumista? Kehitystoimenpiteille pitää asettaa mitattavat tavoitteet (mittarit),joiden perusteella onnistumista voidaan arvioida.

Toteutus

Proton ikoni.
Soveltuvuusselvitys (POC, Proof-Of-Concept)

Soveltuvuusselvitystä käytetään selvitettäessä ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta muodostamalla ratkaisusta ensivaiheessa esimerkiksi karkea prototyyppi.

AGILE-ikoni.
Agile-kehitysmenetelmät

Ketterät kehitysmenetelmät painottavat kehitystyössä lyhyitä iteraatioita, vahvaa asiakasyhteistyötä ja toimivaa sovellusta.

CEFO-ikoni.
Nopean kokeilun malli - CEFO

CEFO-malli auttaa yritystäsi löytämään uusia mahdollisuuksia ja kokeilemaan valittuja ratkaisuja. Sitä sovelletaan, kun on olemassa selkeä liiketoimintatavoite ja kun potentiaalisten loppukäyttäjien on testattava idea tietyssä ympäristössä.