Tekoälykypsyys -työkalu

Tekoälykypsyys-työkalu

Kuinka valmis organisaatiosi on tekoälyn käyttöön?

Tekoälykypsyys-työkalulla voit selvittää oman organisaatiosi tekoälykypsyystason, jonka jälkeen on mahdollista määritellä kehitystarpeet. Työkalu havainnollistaa organisaation lähtötilanteen ja tekoälykypsyyden kuudessa eri ulottuvuudessa. Tulosten avulla organisaatio voi tunnistaa helpommin (organisaation toimialasta ja koosta riippuvat) tärkeimmät ja kiireellisimmät kehityskohteensa.

Siirry tästä tekoälykypsyys-työkaluun.

VTT:n tekoälykypsyys-työkalun kuusi ulottuvuutta ovat Strategia ja johtaminen, Tuotteet ja palvelut, Osaaminen ja yhteistyö, Prosessit, Data sekä Teknologia.

Mikäli haluat ottaa talteen omat yksittäiset vastauksiesi, niin voit tulostaa vastaussivun itsellesi. Kun olet täyttänyt koko kyselyn ja painanut “Lähetä” -nappia, niin saat esille viimeisessä vaiheessa kuvan, jossa esitetään oma tilanteesi verrattuna Tekoälykypsyys-työkalun kannassa olevan aineiston keskiarvoon. Keskiarvo on laskettu viimeisen vuoden aikana työkaluun vastanneista organisaatioista (työkalu on otettu käyttöön 2019 vuoden alusta). Halutessasi voit tulostaa tai tallentaa kuvan itsellesi.

Oman organisaatiosi vastauksia tulkittaessa seuraavassa on esitetty mitkä asiat kussakin ulottuvuudessa tulisi olla määriteltynä ja todennettuna, jotta organisaation tekoälykypsyys olisi hyvällä tasolla. Hyödynnä näitä kehitysideoiden tunnistamisessa:

Strategia ja johtaminen

 • Tekoäly huomioitu organisaation strategiassa
 • Mekanismit seurata tekoälyn hyötyjen realisoitumista organisaatiossa (mittarit tavoiteasetantaa varten)

Tuotteet ja palvelut

 • Organisaatio aktiivinen tekoälyyn pohjautuvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä (suunnitelmallisuus, PoC-kokeilut, pilotit)
 • Näyttöä, että tekoälyn soveltaminen on vaikuttanut positiivisesti liiketoimintaan

Osaaminen ja yhteistyö

 • Organisaatiossa määritelty rooleja/tehtäviä liittyen tekoälyy: hoidetaanko improvisoiden vai määritellyt tehtävät ja vastuut? määritelty koko organisaatiossa? määritelty suhteessa yhteistyötahoihin/kumppaneihin?
 • Organisaatio hyödyntää yhteistyöverkostoja tekoälyn kehittämiseen: ei suunnitelmallista / suunnitelmallista? yhdessä kehitettyjä ratkaisuja jotka tuottavat liiketoimintahyötyjä?

Prosessit

 • Tekoälyyn pohjautuvia työkaluja (esimerkiksi Chatbot, asiantuntijan tuki) sovelletaan organisaatiossa: satunnaisesti? tiettyjen ryhmien/tiimien osalta? ovat keskeisiä työkaluja organisaation toiminnassa? laajassa käytössä organisaatiossa?
 • Työntekijöitä kannustetaan ideoimaan tekoäly hyödyntäviä tuotteita/palveluja tai toimintatapoja.

Data

 • Dataa on esikäsitelty, että tekoälyä on helpompi hyödyntää. Se on saatavilla organisaatiossa ja käyttöoikeudet määritelty.
 • Yhteistyöverkostossa (kumppanin kanssa) datan yhteensopivuus / datan vaihto määritelty. Yksityisyysasiat ja eettiset asiat huomioitu.

Teknologia

 • Tekoälyn soveltamisen mahdollistava IT arkkitehtuuri on määritelty ja yhtenäisiä tietomalleja hyödynnetään. Arvo ja riskit liiketoiminnalle ymmärretään. Tekoälyratkaisujen elinkaarta hallitaan.
 • Organisaatiolla on tekoälyteknologioiden kehittämisen tiekartta olemassa: tarve tunnistettu? toiminto/osastokohtaisesti määritelty? organisaation laajuisesti määritelty? tiedostettu avainsidosryhmien tarpeet?

DIGIVINKKI!

Säilytä Tekoälykypsyystestin tulos itselläsi. Voit tehdä Tekoälykypsyystestin yrityksellesi uudestaan esimerkiksi vuoden-parin päästä ja verrata miten tilanteesi on muuttunut. Osoittaako Tekoälykypsyystesti edistystä.