Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli on läpileikkaus yrityksen liiketoiminnasta ja se yhdistää asiakkaan tarpeen ja tarjotun ratkaisun. Yrityksellä voi olla useita eri liiketoimintamalleja, tai se voi toteuttaa yhtä liiketoimintamallia usean eri tuotteen kautta.

Liiketoimintamallityökalun (Business Model Wheel (2014) Ahokangas, Juntunen & Myllykoski) avulla olemassa oleva liiketoiminta voidaan kuvata yhdellä A4 lehdellä. Tämän lisäksi liiketoimintamallilla voidaan kartoittaa helposti vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, joilla voidaan toteuttaa esimerkiksi positiointivaiheessa kuvattu digivisio. Tämä suunnitelma parantaa liiketoimintamuutokseen vaadittavien toimenpiteiden hahmottamista ja se auttaa hahmottamaan yritystä millainen muutosvalmius heillä on!

Analyysin avulla on mahdollista todeta vaadittava muutoksen laajuus eri muutostilanteissa oleville yrityksille. Esim. yrityksen perustaminen, kasvu, tai kansainvälistyminen. Tämä tieto antaa hyvää sisältöä esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaan tai yrityksen sisäiseen/ulkoiseen kommunikointiin!

Analyysin avulla voidaan kuvata myös ulkopuoliset toimijat, joita yritykset käyttävät nykyisessä liiketoiminnassa. Tämän lisäksi analyysissä tunnistetaan uudessa liiketoimintamallissa tarvittavat ulkopuoliset toimijat. Esim. markkinointi, toimitukset, ja myynti. Tämä voi tehostaa yrityksen ulkopuolisten resurssien hyödyntämistä!

Työvaiheet:

  1. Olemassa oleva liiketoimintamalli kuvataan “business model wheel” työkalua hyödyntämällä. Lataa Digi-leap hankkeessa käytetty business model wheel täältä.
  2. Positiointivaiheessa tehtyä yrityksen digivisiota verrataan yrityksen olemassa olevaan liiketoimintamalliin.
  3. Luodaan digivision toteuttamiseen tarvittavat liiketoimintamallivaihtoehdot ja verrataan niitä olemassa olevaan liiketoimintamalliin. Muutostarve voi olla joko inkrementaalinen tai radikaali. Inkrementaalisessa muutoksessa ainoastaan muutama liiketoimintamallielementti vaatii muutosta ja radikaali liiketoimintamuutos vaatii usean elementin päivitystä. Jossain tapauksessa radikaali liiketoimintamallimuutos on helpompi toteuttaa täysin uudella rinnakkaisella liiketoiminnalla.
  4. Päätetään mitä liiketoimintamallia halutaan käyttää, jotta yritys kykenee toteuttamaan valitun digivision. Valitusta liiketoimintamallista tehdään uusi liiketoimintamallitavoite, joka on yrityksen päämäärä. Jossain tapauksessa puuttuvat ominaisuudet voi olla haasteellisia rakentaa (ts. vaatii uusia kyvykkyyksiä), ja siten ne voivat muuttaa myös digivisiota tai toteutusaikataulua.

Kuvassa 2 näkyvässä esimerkissä havainnollistetaan kuinka analyysituloksia voi hyödyntää digivision “jalkauttamisen” suunnittelussa.

nykytilanne ja visiona kasvainvälistyminen Pohjoismaihin. Kaksi ympyrägrafiikkaa, jossa esitelty vaiheet.

Kuva 2, Nykyinen liiketoimintamalli ja liiketoimintamallitavoite. Esimerkistä käy esille se, kuinka paljon olemassa olevaa liiketoimintaa tulee muuttaa, jotta uusi liiketoimintamalli tukee positiointivaiheen visiota kasvattaa myyntiä “pohjoismaihin”. Yrityksen tulisi miettiä läpi ainakin punaisella merkityt kohdat, ja päättää kuinka kilpailukyky voidaan säilyttää myös uudessa kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Tämän analyysin jälkeen yritys voi siirtyä tiekarttavaiheeseen, jossa vaadittavat toimenpiteet (digivision toteuttamiseksi) käydään läpi ja aikataulutetaan.

DIGIVINKKI!

Digimuutos on prosessina iteratiivinen; muutos ei tule kerralla valmiiksi. Etene digimuutoksessa systemaattisesti pienin askelin. Varmista hyödyt arvioimalla tehtyjä muutoksia. Päivitä digivisiosi toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisesti.