Tietopankki

Tietopankki

EU:n hankelogoja.

Digilinkit

Digitalisaation kehittämiseen yrityksessä on mahdollista saada tukea omista lähtökohdista riippuen. Tukimahdollisuuksia tarjoavat eri alueelliset ja valtakunnalliset toimijat.

Sivulle on koottu seudullisia palveluntarjoajia ja erilaisia palvelulinkkejä. Mikäli huomaat puutteita tai haluat lisätä palvelun, niin otathan yhteyttä.

Alueelliset kehitysyhtiöt ja seudulliset toimijat

Opinnäytetyöt
Opinnäytetyöt tuovat yritykselle uusia toimintamalleja ja tarjoaa ratkaisuja ongelmiin. Opiskelijalle se on näytön paikka ja tilaisuus soveltaa opittua käytäntöön. Toisaalta se on yksi kanava yrityksille tuoda viimeisintä osaamista taloon – löytää vaikkapa uusi työntekijä. Linkkejä Oulun seudulta:

  • Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK)
    • Työelämäpalveluista yritykset voivat kysyä mm. opinnäytetyöntekijöitä, harjoittelijoita, projektityöntekijöitä jne.
    • Digitaalisen markkinoinnin koulutus: Dimmy
  • Oulun yliopisto
    • Työelämäpalvelut Oulun yliopistolla.
    • Aarresaari-palvelu: Suomen akateemisten rekrytointipalvelujen muodostama verkosto, johon kuuluvat yliopistoissa toimivat työelämä- ja urapalvelut.

Yrityspalveluja
Oulun alueen palveluympäristöt yrityksille.

Ite wiki
Etsi ohjelmistoyrityksiä, it-palvelutarjoajia, web- ja mobiilikehittäjiä sekä digitalisaation osaajayrityksiä liiketoiminnan kehityskumppaneiksi (ite wiki).

Datan jakamisen malliehdot
Yrityksillä on paljon erilaista tietoa hallussaan, mutta datan käyttöoikeuksista sopimiseen ei ole vielä olemassa vakiintuneita käytäntöjä. Teknologiateollisuus on ratkaissut ongelman rakentamalla yhdessä jäsenyritystensä ja asianajotoimisto Krogeruksen kanssa datan jakamisen malliehdot. Niitä voidaan käyttää laajasti elinkeinoelämässä pohjana datan jakamisesta sovittaessa. Datan hyödyntämisen käsite on malliehdoissa laaja ja se kattaa käytännöllisesti kaikenlaisen tiedon käsittelyn, käytön ja muokkaamisen. Ehtojen tarkoituksena on selventää se, mitä osapuoli saa datan avulla tehdä. Laaja käyttöoikeus luo datalle arvoa ja kannustaa yrityksiä investoimaan dataan perustuviin ratkaisuihin. Ehdot ovat ostettavissa Teknovan verkkokaupasta: malliehdot.

Tarve siirtyä datan jakamisessa verkostomaiseen toimintatapaan?
Sitra on kehittänyt reilun datatalouden IHAN-ohjelmassa dataverkostojen sääntökirjan. Siinä datan hyödyntämisen ja jakamisen säännöt on keskitetty sopimusten sijaan yhteen sääntökirjaan. Sääntökirjassa on oikeudellisten pohjien lisäksi toiminnallinen osa, joka auttaa yrityksiä datan määrittelyssä ja dataverkoston toiminnan käynnistämisessä. Reilun datatalouden sääntökirja on saatavissa maksutta täältä: sääntökirja.

Selvitä Mobiilimittarilla liittymäsi laatu
Mobiilimittari on pääasiassa matkaviestinlaitteiden verkkoyhteyden laadun mittaamiseen tarkoitettu palvelu, jonka avulla voit testata liittymäsi suorituskyvyn missä päin Suomea tahansa. Mobiilimittarin tavoitteena on auttaa käyttäjiä liittymän valinnassa tarjoamalla ilmaisen ja helppokäyttöisen mittauspalvelun. Tutustu Mobiilimittariin tarkemmin sen kotisivuilta osoitteessa www.mobiilimittari.fi/fi/etusivu

Digitutkimuksia

Seuraavassa esitellään ApuaDigiin-palvelun aihepiiriin liittyviä tutkimuksia.

Alustatalouden esimerkkejä Suomesta

Olemme kirjoittaneet julkaisun, jonka tavoitteena on alustatalouteen ja alustaliiketoimintaan liittyvän ymmärryksen lisääminen ja levittäminen. Siinä avaamme käsitteistöä ja esittelemme neljä suomalaista alustaekosysteemiä. Esimerkkien avulla valotamme alustatalouden monimuotoisuutta ja pyrimme rohkaisemaan kaikkia tarkastelemaan alustatalouden mahdollisuuksia. Kääriäinen, J., Pussinen, P., Wallin, A., Valkokari, K., Saari, L., Mölsä, A., Pirttimaa, T., Blomstedt, E., Lusila, H., Poikonen, J., & Ahokas, M. Alustatalouden esimerkkejä Suomesta. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT White Paper (2021)

Lue julkaisu pk-yritysten digitilanteen kartoituksen menetelmistä ja soveltamisesta

Julkaisussa esitellään digimuutosmallissa käytettävän Digitilanteen kartoituksen menetelmät ja työkalut sekä esitellään niiden validointia yrityscaseissa. Digitilanteen kartoitus tehtiin 19 pk-yritykselle Pohjois-Pohjanmaalla. Tulokset osoittavat, että käytetty prosessi ja työkalut olivat sopivia tukemaan digitilanteen selvittämistä ja kehitystoimenpiteiden tunnistamista. Kääriäinen, J., Pussinen, P., Saari, L., Kuusisto, O., Saarela, M., & Hänninen, K. (2020). Applying the positioning phase of the digital transformation model in practice for SMEs: toward systematic development of digitalization. International Journal of Information Systems and Project Management8(4), 24-43. https://doi.org/10.12821/ijispm080402   (Englanniksi) (2020)

Lue digitalisaatiosta valmistavan teollisuuden PK-yrityksissä

Digitalisaatio etenee kaikilla aloilla, myös valmistusteollisuudessa. Digitaalinen muutos on tapa digitalisoida tuote, palvelu tai prosessi; ts. miten edetä digitalisaatiossa. Suomessa on esimerkkejä ICT-edelläkävijöistä valmistussektorilla. Tässä julkaisussa keskitytään suomalaisiin valmistaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset) ja selvitetään niiden digitalisaatiotila, haasteet ja mahdolliset tekniikat. Myös tukitoimia digitalisaatioon ehdotetaan. Lue artikkeli oheisesta linkistä. Heilala, J., Helaakoski, H., Kuivanen, R., Kääriäinen, J., & Saari, L. (Accepted/In press). A review of digitalisation in the Finnish manufacturing SME companies. VTT Technical Research Centre of Finland. (2020). (Englanniksi)

ManuMaturity työkalu ja ApuaDigiin palvelu esillä verkkolehdessä

Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti – Lumen – on julkaisut artikkelin, jossa tarkastellaan työkaluja pk-yritysten digitalisaation edistämiseksi. ManuMaturity työkalu ja ApuaDigiin verkkopalvelu ovat artikkelissa vahvasti mukana. Lue artikkeli oheisesta linkistä. Tihinen, M., Saari, L., & Kääriäinen, J. (2020). Työkaluja pk-yritysten digitalisaation edistämiseksi. Lumen, 3(2020).

Tekoälykypsyystyökalu auttaa ymmärtämään tekoälyn hyödyntämisen näkökulmat 

Tekoälykypsyystyökalun white paper kuvaa nettipohjaisen itsearviointityökalun keskeiset näkökulmat. Itsearviointi auttaa yrityksia etenemään tekoälyn hyödyntämisessä.  Työkalu on maksuton ja tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden oman tekoälykypsyyden arviointiin, eli ei-kaupalliseen käyttöön. (2019)

ApuaDigiin – digimuutos suomalaisissa pk-yrityksissä

Julkaisu esittelee DigiLeap-hankkeen tuloksia. Hankkeen tavoitteena oli auttaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) systemaattisessa, riskit, mahdollisuudet ja yrityksen nykytilan huomioivassa digitaalisessa muutoksessa. Keskeinen kysymys oli: kuinka yritykset varautuvat digimuutokseen: miten yritykset voivat kartoittaa digitilanteensa ja tehdä digimuutoksen systemaattisesti? (2019)

alt=” ”.

Digikysely 2019 tuloksia

Digitalisaatiokysely, joka tehtiin kevään ja kesän aikana 2019. Kyselyn tavoitteena oli selvittää yritysten digitalisaation tilannetta sekä kehittämissuunnitelmia. Kyselyyn saatiin 55 yritysvastausta eri kokoluokan ja toimialan yrityksiltä. Kyselyn tuloksista on yhteenveto saatavilla: Digitalisaatiokyselyn yhteenveto. (2019)

alt=” ”.

Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly – soveltamisen askelmerkkejä

Selvitys, jossa tarkastellaan ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn soveltamista sekä niiden tyyppitehtäviä. Lisäksi kuvataan teknisiä edellytyksiä tekoälyn (erityisesti koneoppimisen) soveltamiselle ja mitä tietoturvaan sekä tietosuojaan liittyviä seikkoja tulee huomioida ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn soveltamisessa. Tarkastelu on tehty erityisesti julkisen sektorin näkökulmasta, mutta on sovellettavissa myös yksityiselle sektorille. Lue lisää raportista. (2018)

alt=” ”.

Digikysely 2018 tuloksia

Digitalisaatiokysely tehtiin keväällä 2018. Kyselyn tavoitteena oli selvittää yritysten digitalisaation tilannetta sekä kehittämissuunnitelmia. Kyselyyn saatiin 70 yritysvastausta eri kokoluokan ja toimialan yrityksiltä. Kyselyn tuloksista on yhteenveto saatavilla: Digitalisaatiokyselyn yhteenveto. (2018)

Graafinen esitys liiketoimintamallin skaalautumisesta, jossa neljä eri skenariota.

Business Model Scalability in the Cloud Business Context

Artikkelissa esitetään markkinalähtöinen viitekehys yrityksen liiketoimintamallin skaalautuvuuden arviointiin ja analysointiin. Yrittäjyyden ja yritysjohdon näkökulmasta artikkelin havainnot korostavat liiketoimintamallin rakennetta ja skaalautumista, sekä liiketoimintaympäristön jatkuvan arvioinnin tärkeyttä liiketoimintamahdollisuuksien ja liiketoimintamuutosten analysoinnissa. Tutustu alkuperäiseen julkaisuun (englanniksi). (2018)

Graafinen kuvaus liiketoimintamallin muutoksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Liiketoimintamallimuutos dynaamisena kyvykkyytenä

Dynaaminen kyvykkyys kuvaa kykyä uusiutua ja hallita resursseja. Väitöstutkimuksessa on kehitetty malli, jossa liiketoimintamallin muutos toimii yrityksen dynaamisena kyvykkyytenä. Tämä mahdollistaa pitkäkestoisen menestyksen ja mahdollisen kilpailuedun. Malli toimii erityisesti nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Lue lisää väitöskirjasta (englanniksi). (2017)

alt=” ”.

Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice

Artikkeli kuvaa apuadigiin.fi -palvelussa esitetyn Digimuutosmallin ensimmäisen version ja sen kehittämisen tausta-caseja. Julkaisussa avataan digimuutosmallin luomisessa olleita yrityscaseja sekä niiden pohjalta kehitetyt mallin päävaiheet: positiointi, nykytila-analyysi, tiekartta ja toteutus. Tutustu alkuperäiseen julkaisuun (englanniksi). (2017)

alt=” ”.

VTT Model of Digimaturity

Raporti kuvaa VTT:llä kehitetyn Digikypsyys -työkalun kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä sekä avaa syvällisemmin työkalun toiminnallisuuksia ja tavoitteita lukijalle. VTT:n digikypsyystyökalu on vapaasti verkosta saatavissa (digimaturity.vtt.fi) ja sitä on hyödynnetään mm. digimuutoksen ‘positiointi’ vaiheessa. Lue lisää raportista (englanniksi). (2017)