Digimuutosmalli

Digimuutosmalli

EU:n hankelogoja.

Digimuutosmallilla vauhtia yrityksen digiloikkaan

Olemme tunnistaneet digimuutoksen läpiviennissä neljä vaihetta. Seuraavassa esitellään vaiheet ja kuhunkin vaiheeseen soveltuvia työkaluja tai esimerkkejä. Digimuutos on prosessina iteratiivinen; muutos ei tule kerralla valmiiksi. Myös eri vaiheita on mahdollista tarkastella erikseen. Digimuutos on mahdollista toteuttaa myös vaihe kerrallaan ja etenemällä pienin askelin.

Graafisesti esitettynä digimuutos-malli.
Graafisesti esitettynä digimuutos-mallin vaihe yksi, positiointi.

Positiointi

Kartoitetaan digitalisaation toteutumista organisaation eri toiminnoissa ja liiketoiminnassa. Muodostetaan näkemys yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin digivisioista.

Kartoita yrityksesi digitilanne: Digitilanteen kartoitus

Tai

Analysoi yrityksesi liiketoiminnan muutoskyky: Liiketoiminnan muutoskykyanalyysi

Graafisesti esitettynä digimuutos-mallin vaihe kaksi, nykytila-analyysi.

Nykytila-analyysi

Valitaan digivisio(t), joita analysoidaan tarkemmin ml. toiminnot, prosessit ja työkalut, joihin digivisio vaikuttaa. Mietitään digitalisaation mahdollisuuksien kautta toteutusskenaarioita tai ratkaisukonseptin kuvaus tavoitetasolla.

Selvitä yrityksesi nykytila, liiketoiminnan muutoskyky ja hahmota digiratkaisu: Nykytila ja ratkaisumäärittely

Graafisesti esitettynä digimuutos-mallin vaihe kolme, tiekartta.

Tiekartta

Laaditaan toteutuspolku tavoitteena olevalle digiratkaisulle sekä seurantamittarit toteutuksen arvioinnin tueksi: Laadi tiekartta

Graafisesti esitettynä digimuutos-mallin vaihe neljä, toteutus.

Toteutus

Toteutetaan digiratkaisu; vaihe sisältää ratkaisun määrittelyn, mahdollisen toteutuksen kilpailutuksen, toteutusvaiheen sekä toteutuksen arvioinnin tulevia muutoksia, suosituksia ja kehitysehdotuksia ajatellen: Digiratkaisun toteutus

DIGIVINKKI!

Digimuutos on prosessina iteratiivinen; muutos ei tule kerralla valmiiksi. Etene digimuutoksessa systemaattisesti pienin askelin – samalla opit kokoajan uutta digitalisaation mahdollisuuksista. Varmista hyödyt arvioimalla tehtyjä muutoksia. Päivitä digivisiosi toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisesti.