Ratkaisukonseptin kuvaus

Ratkaisukonseptin kuvaus

Hahmota digiratkaisu – tavoitetila

sidosryhmäkaavio-ikoni.

Digivision ratkaisun kuvaamiseen vaikuttaa tavoiteltava kokonaisuus. Laajahkot digivisiot olisikin hyvä pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin. Ratkaisukonseptin kuvaamisen lähtökohtana on nykytila; käytänteet ja työkalut, miten toiminta hoidetaan nykyisin. Tunnistettu digivisio määrittää tavoitetilan.

Hahmota tavoitetilaa kuvaamalla, miten digivisio toimisi käytännössä.

Miten digivisio voitaisiin ratkaista? Mitkä voisivat olla vaihtoehtoiset ratkaisukonseptit? Ideoi avoimesti ja rohkeasti erilaisia käytännön toteutustapoja.

Tavoiteltavaa ratkaisukonseptia voi hahmotella esimerkiksi: sidosryhmäkaavion ja ratkaisun skenaariokuvan (kuinka ratkaisu toimisi) avulla. Olemme toteuttaneet ratkaisun kuvauksen seuraavien vaiheiden avulla:

  • STEP 1: tunnista tavoiteltavaan ratkaisuun liittyvät toimijat ja heidän roolinsa = sidosryhmäkaavio (esimerkiksi kuka tarjoaa mitä ja kenelle, kuka maksaa/hyötyy ? Tästä muodostuu ratkaisun tavoittelema arvoverkko ja liiketoimintalogiikan hahmotelma).
  • STEP 2: muodosta skenaariokuva ratkaisusta siten, että tavoiteltavan ratkaisun idea ja vaadittu toiminta/vaiheet selviävät.

DIGIVINKKI!

Voit hyödyntää myös tätä:

Suomidigin tarjoama palvelukonseptin kuvauspohja suomidigi.fi/tyokalut/palvelukonseptin-kuvauspohja

”Palvelukonseptin kuvauspohjassa otetaan kantaa palvelulupaukseen, palveluprosessiin ja resursseihin. Kuvauspohja voi hyödyntää palvelun keskeisten tavoitteiden, sisältöjen ja voimavarojen kuvaamiseen.”