Toteutus

Toteutus

EU:n hankelogoja.

Toteutus

CEFO-ikoni.

Toteutusvaiheen lähtökohtana on tiekartta eli valittu kehityspolku, joka tähtää digi-idean / -vision toteuttamiseen. Toteutuksessa voidaan edetä hyödyntäen erilaisia menetelmiä ja malleja.

Mikäli kehitetään tai otetaan käyttöön uusia palveluja, prosesseja tai työkaluja voidaan hyödyntää esimerkiksi:

  • Soveltuvuusselvitystä (PoC, proof-of-concept): soveltuvuusselvitystä käytetään selvitettäessä ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta muodostamalla ratkaisusta ensivaiheessa esimerkiksi karkea prototyyppi.
  • Agile-kehitysmenetelmiä: ketterät kehitysmenetelmät painottavat kehitystyössä lyhyitä iteraatioita, vahvaa asiakasyhteistyötä ja toimivaa sovellusta.
  • Nopean kokeilun mallia – CEFO: CEFO malli auttaa yritystäsi löytämään uusia mahdollisuuksia ja kokeilemaan valittuja ratkaisuja. Sitä sovelletaan, kun on olemassa selkeä liiketoimintatavoite ja kun potentiaalisten loppukäyttäjien on testattava idea tietyssä ympäristössä.

Kehitetty digiratkaisu tulee validoida asetettuja mittareita vasten:

  • Onko edellisessä vaiheessa määriteltyjen mittaristojen mukaan saavutettu toimintatavan muutosta – kuten käyttöasteen parantuminen, nopeampi toiminta, digikanavan käytön lisääntyminen, uudet tilaukset digikanavan kautta, tms? Tarvittaessa on mietittävä korjaavia toimenpiteitä tai uusia kehitystarpeita.