Esimerkkejä suomalaisista alustaekosysteemeistä – AirFaas, Weecos, Awake.AI, Wastebook

Esimerkkejä suomalaisista alustaekosysteemeistä – AirFaas, Weecos, Awake.AI, Wastebook

Alustaekosysteemit tuovat yhteen erilaisia toimijoita (esimerkiksi ostajat ja myyjät) mahdollistaen osapuolten välisen tiedon, hyödykkeiden ja palveluiden vaihdannan tai jakamisen. Digitalisaation myötä alusta-ajattelu on levinnyt, koska digitaalisia alustoja on mahdollista luoda lähes kaikille toimialoille. Valitsimme suomalaisiksi esimerkeiksi AirFaas, Weecos, Awake.AI ja Wastebook -alustaekosysteemit ja kuvaamme näitä seuraavaksi.

AirFaas on 2018 perustettu digitaalinen alusta toimitusketjun hallintaan ja tuotantokapasiteetin tarjoamiseen ja myyntiin. Alustaa hyödyntämällä tehtaat voivat tarjota omaa tuotantokapasiteettiaan kohtaamaan asiakkaiden tarpeet. Visiona AirFaas:lla on “Factory-as-a-Service” -alusta. Alustan toimintalogiikkana on, että asiakkaat tuovat tuotantotarpeensa ja spesifikaationsa alustalle tarjouspyyntöjä varten. Mikäli tämä johtaa asiakkaan ja tarjoajan sopimukseen, alusta tarjoaa myös tarvittaessa rahoituspalveluja kolmannen osapuolen kautta. Järjestelmä kerää myös suoriutumistietoja, esimerkiksi onko toimittajan toimitusajat pitäneet. Niiden pohjalta käyttäjät voivat tehdä valintoja keneltä ostavat kapasiteettia. AirFaas tarjoaa hankintaketjun hallinnan työkalut ja kommunikointi on koottu yhdelle alustalle, mikä vähentää järjestelmästä toiseen siirtymistä ja käytettävien järjestelmien määrää.

AirFaas ekosysteemikuva.

AirFaas-alustaekosysteemi.

Weecos on 2013 käynnistynyt markkinapaikka-alusta kestävän kehityksen designtuotteiden, kuten vaatteiden, asusteiden ja sisustustuotteiden, myyntiin kuluttajille. Mukaan hyväksytty designbrändi voi muodostaa oman kauppapaikan alustalle ja kuluttajat voivat hakea omiin kestävän kehityksen arvoihin sopivia (esim. käsintehty, muovittomuus, luomu) tuotteita läpi Weecos -kauppapaikka-alustan kauppojen. Siten alustan tehtävänä on kohtauttaa kestävän kehityksen vaatteista kiinnostuneet kuluttajat ja design-brändien tarjoama mahdollisimman tehokkaasti. Alustan toimintalogiikkana on tarjota markkinapaikka vastuullisesti tuotettujen tuotteiden, kuten vaatteiden, asusteiden ja sisustustuotteiden valmistajille ja myyjille, mikä auttaa kuluttajia löytämään tuotteita ja tekemään vastuullisia ostopäätöksiä. Weecosissa yhteisöllinen toimintatapa on vahvana ja yhteistoiminnallisiin käytäntöihin kuuluvat erilaiset yhteismarkkinointimahdollisuudet, Weecosin tapahtumat ja yhteiset ständit valikoiduilla messuilla.

Weecos ekosysteemin kuva

Weecos-alustaekosysteemi.

Awake.AI on 2018 perustettu yritys, joka tarjoaa alustaratkaisua satamien toiminnan tehostamiseksi tekoälyn avulla. Alustan asiakkaita ovat erityisesti pienet ja keskisuuret satamat, joiden toimiympäristön digitalisaatio vaatii kehitysresursseja tulevaisuuden autonomisen meriliikenteen mahdollistamiseksi. Alustaekosysteemi on fokusoitunut alkuvaiheessa laiva-satama-maaliikenne –logistiikkaketjun tehostamiseen ja optimointiin, kuten esimerkiksi laivan saapumisen ennustaminen. Alusta kerää toimijoilta ja eri lähteistä dataa, täydentää ja parantaa sen laatua ja tarjoaa siitä tekoälyn avulla jalostettua tietoa toimijoiden käyttöön toiminnan tehostamiseksi. Käytännössä Awake.AI:n alusta hyödyntää kerättyä dataa esimerkiksi koneoppimisen avulla muodostamaan uutta ymmärrystä, jota edelleen hyödynnetään älykkäissä palveluissa ja tilannekuvassa.

Awake AI alustaekosysteemi kuva

Awake.AI-alustaekosysteemi.

Wastebook on vuonna 2019 toimintansa aloittanut jätehuollon kilpailutusalusta ja kiertotalouden palvelu perustuen mobiilialustaan. Sen tarkoitus on yhdistää jätteiden tuottajat ja käsittelypalveluyritykset samalle alustalle, erikoistuen pienempiin yrityksiin ja taloyhtiöihin. Alustan avulla asiakas – yksityinen henkilö, taloyhtiö tai yritys – voi kilpailuttaa oman jätehuoltonsa. Alustan avulla asiakas voi tehdä jätteen kierrätysasteen sekä koostumuksen arvioinnin. Tarjoajapuolella toimivalle jätehuoltoyhtiöille alusta mahdollistaa kanavan asiakashankintaan ja tarjousten käsittelyn. Asiakas täyttää tietonsa palveluun ja voi myös laskea kierrätysasteensa. Tietojen perusteella asiakas voi kilpailuttaa anonyymisti jätehuoltonsa ja valita jätehuoltoyhtiöiden tarjouksista sopivimman. Tarjouspyynnöt menevät palvelussa mukana oleville jätehuoltoyhtiöille.  Alustalla on kumppanina myös IoT-tuotekehityspalveluyhtiö, jonka ratkaisun avulla jätehuoltoyhtiöt voivat mitata ja seurata reaaliaikaisesti jäteasioiden täyttöasteita Wastebook IoT-laitteiden avulla.

Wastebook-alustaekosysteemi.

Lue kattavammat kuvaukset

Olemme julkaisseet maaliskuussa 2021 raportin, jonka tavoitteena on alustatalouteen ja alustaliiketoimintaan liittyvän ymmärryksen lisääminen ja levittäminen. Siinä avaamme käsitteistöä ja esittelemme neljä suomalaista alustaekosysteemiä. Esimerkkien avulla valotamme alustatalouden monimuotoisuutta ja pyrimme rohkaisemaan kaikkia tarkastelemaan alustatalouden mahdollisuuksia. Ohessa linkki julkaisuun, jossa kattavammat kuvaukset esimerkeistä:

Kääriäinen, J., Pussinen, P., Wallin, A., Valkokari, K., Saari, L., Mölsä, A., Pirttimaa, T., Blomstedt, E., Lusila, H., Poikonen, J., & Ahokas, M. (2021). Alustatalouden esimerkkejä Suomesta. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT White Paper.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin