Sikla Oy – nopeasti kasvavan yrityksen digikehitys ja haasteet

Sikla Oy on 12-vuotias rakennus- ja talotekniikka-alan konserni, joka koostuu useasta yrityksestä. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja se on jo keskisuuri yritys (2018: 240 henkilöä). Siklalla on toimipisteitä pääkaupunkiseudulla, Lempäälässä sekä Oulun alueella Limingan Tupoksessa, jossa sijaitsee yrityksen pääkonttori.

Siklalla digitaalisuus näkyy niin sisäisessä toiminnassa kuin asiakasrajapinnassa sekä kumppaneiden kanssa toimimisessa. Nykyaikaisten nettisivujen, digimarkkinoinnin, projektinhallinnan, raportointityökalujen ja muiden asiakkaiden palvelemiseen tarkoitettujen ratkaisujen etsiminen ja käyttöönotto on tapahtunut vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Digitalisaatio tarjoaa monia integroituja työkaluja myös rakennusalalle.

Digitilanteen kartoitukset Siklalla

Kesällä 2018 Sikla Oy:lle tehtiin digimuutosmallin mukainen digitilanteen kartoitus. Digitilanteen kartoituksen tarkoitus on laittaa yritys pohtimaan systemaattisemmin omaa digitilannetta, mahdollisuuksia, uhkia ja kehitysideoita tietyllä ajanhetkellä. Kartoituksessa hyödynnettiin Digikypsyys-, DigiSWOT- ja DigiKolmio-työkaluja. Kyseinen arvio on toiminut lähtökohtana yrityksen digikehityksen seurantatyölle. Vuonna 2018 tehdyssä haastattelussa todettiin, että lähtökohtana digikehitystyölle on yrityksen nopea kasvu, jolloin tarvitaan systematiikkaa ja dokumentointia enemmän kuin aiemmin. Myös uudet teknologiat on huomioitava, koska niiden käyttö yleistyy (IoT, ohjelmistorobotiikka).

Keväällä 2019 digitilanteen kartoitus toistettiin Siklan edustajan kanssa digimuutosmallin mukaisesti. Samalla tehtiin alkuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 digitilanteiden vertailu. Muodostettu yhteenveto sisälsi vuosien 2018 ja 2019 yhteenvetokuvaajat sekä haastattelun kautta kerätyt huomiot ja niiden yhteenvedon. Lisäksi tehtiin DigiSWOT-työkalun ja Digikolmio-työkalun päivitykset.

Digitilanteen kartoitus ja vertailu Siklalla.

Huomiot digikehityksestä 2018–2019

Sikla Oy:llä digikehitys on otettu mukaan strategiatyöhön ja liiketoimintamalliin. Yritys on rakentanut vuoden 2018 aikana perustaa laajemmalle digikehitystyölle. Tämä on välttämätöntä seuraavalle askeleelle digikehityksessä, koska nopea kasvu on luonut haasteet digitalisaation kokonaisuuden hallinnalle. Digikehitys onkin nyt hallinnassa. Sikla Oy:n kokemukset digitalisaation kehittämisestä ovat seuraavia:

 • Digitalisaation pohtiminen on kiinteä osa strategista työtä.
  • Digitalisaation pohtiminen tulee ottaa mukaan strategiatyöhön.
  • Digitalisaation hyödyntämistä on mahdollista seurata, kun määritellään mittarit ja keinot mittaamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi tietojärjestelmien käyttöasteen seuranta.
 • Kehitystyön perusta on ihmisissä, toimintatavoissa ja niiden ymmärtämisessä.
  • Prosessit ja tehtävät tulee määritellä sekä tietovirrat kuvata digikehityksen pohjaksi.
  • Organisaatiota ei saa hukuttaa digitalisaatioon. On huomioitava, että organisaatio ei pysty omaksumaan liikaa uusia asioita kerrallaan. Lisäksi on huomioitava muutosvastarinta. Kehitystyö tulee tahdistaa ja aikatauluttaa, ja organisaatiolle on myös annettava aikaa omaksua digitaalisia ratkaisuja ennen uusien ratkaisujen käyttöönottoa.
 • Digitalisaatio ei ole vain IT:tä.
  • Digikehitys ei ole pelkkää IT-kehitystä, vaan digitalisaation mahdollisuuksia tulee selvittää laajemmin: IoT:n hyödyntäminen, ohjelmistorobotiikka, mobiilius, digin mahdollistama palveluliiketoiminta.
 • Perustyökalut ja toimintatapojen ymmärrys on saatava kuntoon, jotta digikehitys on mahdollista.
  • Kommunikointivälineet, tiedon tallennus- ja jakovälineet, mobiilius jne. kuntoon.
  • Kun perusta on kunnossa, voidaan lähteä rakentamaan perustusten päälle spesifisempiä digitalisaatioon liittyviä osuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi integraatiot, toimialan sovellukset ja automaatio.
 • Digikehitys on liikkuva maali:
  • Digitaalisuuden mahdollisuudet kehittyvät koko ajan. Tulee uusia teknologioita ja mahdollisuuksia, ja sen vuoksi myös digitilannetta ja digimahdollisuuksia tulee tarkastella säännöllisesti.
  • Ymmärrys digitalisaatiosta kehittyy yrityksissä, kun osaaminen digitalisaation mahdollisuuksista kasvaa. Omaa osaamista tulee kehittää jatkuvasti, ja ulkopuolisia asiantuntijoita kannattaa hyödyntää.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin