Pikku-Riikka – digitaalinen ennakko-ostopalvelu pienentämään hiilijalanjälkeä

Pikku-Riikka on naistenmuotiin keskittynyt Style&Lifestyle-myymälä. Pikku-Riikan tyyli ja yksilölliset vaatteet ovat löytäneet naisten sydämiin Facebook-sivujen avulla laajasti ympäri Suomen, ja verkkokaupan kautta tilaus onnistuu mistä vain.

Kaupanala murroksessa

Tekstiiliteollisuus on yksi ympäristöä eniten saastuttavista ja ilmastonmuutosta eniten lisäävistä teollisuudenaloista. Kivijalkakauppiaille, esimerkiksi vaatteita, kenkiä tai sisustustuotteita myyvissä kaupoissa, uusien tuotteiden hankkiminen varastoon on aina taloudellinen riski. Kauppiaan tulee voida testata ajattelemiensa hankintojen kiinnostavuutta asiakaskunnallaan jo ennen tilausten tekemistä, jolloin hukkaostot vähenevät. Toisaalta kivijalkaliikkeitä tarvitaan, sillä ne ovat osa kaupunkien ja maaseudun viihtyisyyttä ja elinvoimaa. Kivijalkakauppojen väheneminen vähentää ihmisten viihtyvyyttä ja heikentää turvallisuudentunnetta.

Nainen katsoo kameraan suu auki, kädet ylhäällä. Naisen edessä iso rekka.

Tältä pienyrittäjästä tuntuu digitalisaation edessä.

Ihmisten ostokäyttäytyminen on myös muuttunut ja muuttumassa. Sen vuoksi kivijalkakauppa on murroksessa. Kaupan kannattavuutta pitää pystyä kasvattamaan ilman neliöiden lisäämistä. Kannattavuus paranee, kun tuotteiden hankinnassa jää pois välikäsiä (tuotteet valitaan suoraan asiakkaiden mieltymysten perusteella valmistajilta) ja pääoman pitkä sitoutuminen tuleviin tilauksiin ja tuotteisiin vähenee. Kivijalkakauppiaille uusien tuotteiden hankkiminen varastoon on aina taloudellinen riski, jos kaikki tuotteet eivät menekään kaupaksi. Parempi onkin hankkia tarpeeseen ja juuri asiakkaalle sopivia vaatteita – silloin hyötyjänä on koko maapallo.

Digiaktiviteettien suunnittelu ja aikataulutus Pikku-Riikalla

Kesällä 2018 Pikku-Riikalle tehtiin digimuutosmallin mukainen digitilanteen kartoitus. Kartoituksessa hyödynnettiin Digikypsyys-, DigiSWOT- ja DigiKolmio-työkaluja. Kyseinen arvio on toiminut lähtökohtana yrityksen digikehitykselle. Kartoituksen pohjalta tunnistettiin ennakko-ostopalvelu potentiaaliseksi ensimmäisen vaiheen digikehitysideaksi.

Nykytila-analysointivaiheessa selvitettiin, kuinka yrityksessä profilointiin perustuva vaatteiden ”ehdotuspalvelu” toimii tällä hetkellä ja mitä ajatuksia sekä kokeiluja sen kehittämiseksi digitaaliseksi palveluksi on jo tehty. IT-talo Hiottu Oy tuli mukaan speksaamaan ratkaisua.

“Hyvän IT-talon löytäminen kumppaniksi on tärkeää mikroyritykselle. Tämä ei kuitenkaan poista speksauksen tärkeyttä. On hyvä ymmärtää toimialaansa ja asiakkaitaan, jotta voidaan tilata laadukas IT-ratkaisu

-Toimitusjohtaja Riikka Pesämaa

Nykytila-analyysivaiheen aikana muodostettiin sidosryhmäkaavio ja skenaario ratkaisusta ja ideoitiin digitaalinen alustaratkaisu, jonka avulla kauppias voi testata ajattelemiensa hankintojen kiinnostavuutta asiakaskunnallaan jo ennen tilausten tekemistä. Alustaratkaisu auttaa myös kauppiasta yksinkertaistamaan ketjua ohittamalla tukkuportaita. Ratkaisukonseptin kuvauksessa tunnistettiin tavoiteltavaan ratkaisuun liittyvät toimijat ja heidän roolinsa (esimerkiksi kuka tarjoaa mitä ja kenelle sekä kuka maksaa ja hyötyy). Tästä muodostuu ratkaisun tavoittelema arvoverkko ja liiketoimintalogiikan hahmotelma. Sen jälkeen muodostettiin skenaariokuva ratkaisusta siten, että tavoiteltavan ratkaisun idea ja vaadittu toiminta selkeytyivät.

Tiekarttavaiheessa suunniteltiin tarvittavia toimenpiteitä, resursointia ja vaiheistusta ratkaisun toteuttamiseksi. PK-yrityksille on monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia, joista saa tietoa esimerkiksi Business Finlandilta ja seudullisilta yrityskehitystoimijoilta. Toteutuksessa on edetty Innovaatioseteli-rahoituksella.

Toteutusvaiheessa on lähdetty liikkeelle ratkaisun Minimum Viable Product (MVP) -määrittelystä ja prototyypin toteutuksesta. Kun prototyyppi on saatu valmiiksi, sitä on tarkoitus testata Pikku-Riikan olemassa olevasta asiakaskunnasta valikoidulla käyttäjäjoukolla. Riittävän testikokemuksen jälkeen voidaan jatkaa kehitystyötä iteratiivisesti eteenpäin. Tarkoituksena on tehdä alusta, jota voivat soveltaa Pikku-Riikan lisäksi muutkin yritykset, koska se on sekä kauppiaiden että asiakkaiden yhteinen etu.

Pikku-Riikka, digitilanteen kartoitus grafiikka.

Digitilanteen kartoitus ja sparraus Pikku-Riikalla.

Oppeja digitalisaatiosta:

  • Hyvän IT-talon löytäminen kumppaniksi on pienelle yritykselle tärkeää
  • Oman toimialan ja asiakkaiden ymmärrys: tunnettava alan toiminta, haasteet ja vahvuudet sekä kuinka kivijalkakauppojen kannattavuusongelma saadaan ratkaistua
  • IT-talon käyttäminen ei poista oman digiratkaisun speksauksen tarvetta (tätä on hyvä tehdä myös itse)
  • Kumppanoituminen – digiratkaisujen pohdinta myös kumppaniverkostossa: kauppiaat, tavarantoimittajat, IT-talot ja asiakkaat
  • Jäsennetty eteneminen ja sparraus digitilanteen selvittämisessä ja digiratkaisun kehittämisessä on yrittäjän kiireisessä arjessa tärkeää, sillä muuten kauaskantoisempi kehitystyö jää helposti akuuttien päivänpolttavien tilanteiden jalkoihin

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin