Esimerkkejä suomalaisista alustaekosysteemeistä – AirFaas, Weecos, Awake.AI, Wastebook

Kuvituskuva kaupunki

Alustaekosysteemit tuovat yhteen erilaisia toimijoita (esimerkiksi ostajat ja myyjät) mahdollistaen osapuolten välisen tiedon, hyödykkeiden ja palveluiden vaihdannan tai jakamisen. Digitalisaation myötä alusta-ajattelu on levinnyt, koska digitaalisia alustoja on mahdollista luoda lähes kaikille toimialoille. Valitsimme suomalaisiksi esimerkeiksi AirFaas, Weecos, Awake.AI ja Wastebook -alustaekosysteemit ja kuvaamme näitä seuraavaksi.

AirFaas on 2018 perustettu digitaalinen alusta toimitusketjun hallintaan ja tuotantokapasiteetin tarjoamiseen ja myyntiin. Alustaa hyödyntämällä tehtaat voivat tarjota omaa tuotantokapasiteettiaan kohtaamaan asiakkaiden tarpeet. Visiona AirFaas:lla on “Factory-as-a-Service” -alusta. Alustan toimintalogiikkana on, että asiakkaat tuovat tuotantotarpeensa ja spesifikaationsa alustalle tarjouspyyntöjä varten. Mikäli tämä johtaa asiakkaan ja tarjoajan sopimukseen, alusta tarjoaa myös tarvittaessa rahoituspalveluja kolmannen osapuolen kautta. Järjestelmä kerää myös suoriutumistietoja, esimerkiksi onko toimittajan toimitusajat pitäneet. Niiden pohjalta käyttäjät voivat tehdä valintoja keneltä ostavat kapasiteettia. AirFaas tarjoaa hankintaketjun hallinnan työkalut ja kommunikointi on koottu yhdelle alustalle, mikä vähentää järjestelmästä toiseen siirtymistä ja käytettävien järjestelmien määrää.

AirFaas ekosysteemikuva.

AirFaas-alustaekosysteemi.

Weecos on 2013 käynnistynyt markkinapaikka-alusta kestävän kehityksen designtuotteiden, kuten vaatteiden, asusteiden ja sisustustuotteiden, myyntiin kuluttajille. Mukaan hyväksytty designbrändi voi muodostaa oman kauppapaikan alustalle ja kuluttajat voivat hakea omiin kestävän kehityksen arvoihin sopivia (esim. käsintehty, muovittomuus, luomu) tuotteita läpi Weecos -kauppapaikka-alustan kauppojen. Siten alustan tehtävänä on kohtauttaa kestävän kehityksen vaatteista kiinnostuneet kuluttajat ja design-brändien tarjoama mahdollisimman tehokkaasti. Alustan toimintalogiikkana on tarjota markkinapaikka vastuullisesti tuotettujen tuotteiden, kuten vaatteiden, asusteiden ja sisustustuotteiden valmistajille ja myyjille, mikä auttaa kuluttajia löytämään tuotteita ja tekemään vastuullisia ostopäätöksiä. Weecosissa yhteisöllinen toimintatapa on vahvana ja yhteistoiminnallisiin käytäntöihin kuuluvat erilaiset yhteismarkkinointimahdollisuudet, Weecosin tapahtumat ja yhteiset ständit valikoiduilla messuilla.

Weecos ekosysteemin kuva

Weecos-alustaekosysteemi.

Awake.AI on 2018 perustettu yritys, joka tarjoaa alustaratkaisua satamien toiminnan tehostamiseksi tekoälyn avulla. Alustan asiakkaita ovat erityisesti pienet ja keskisuuret satamat, joiden toimiympäristön digitalisaatio vaatii kehitysresursseja tulevaisuuden autonomisen meriliikenteen mahdollistamiseksi. Alustaekosysteemi on fokusoitunut alkuvaiheessa laiva-satama-maaliikenne –logistiikkaketjun tehostamiseen ja optimointiin, kuten esimerkiksi laivan saapumisen ennustaminen. Alusta kerää toimijoilta ja eri lähteistä dataa, täydentää ja parantaa sen laatua ja tarjoaa siitä tekoälyn avulla jalostettua tietoa toimijoiden käyttöön toiminnan tehostamiseksi. Käytännössä Awake.AI:n alusta hyödyntää kerättyä dataa esimerkiksi koneoppimisen avulla muodostamaan uutta ymmärrystä, jota edelleen hyödynnetään älykkäissä palveluissa ja tilannekuvassa.

Awake AI alustaekosysteemi kuva

Awake.AI-alustaekosysteemi.

Wastebook on vuonna 2019 toimintansa aloittanut jätehuollon kilpailutusalusta ja kiertotalouden palvelu perustuen mobiilialustaan. Sen tarkoitus on yhdistää jätteiden tuottajat ja käsittelypalveluyritykset samalle alustalle, erikoistuen pienempiin yrityksiin ja taloyhtiöihin. Alustan avulla asiakas – yksityinen henkilö, taloyhtiö tai yritys – voi kilpailuttaa oman jätehuoltonsa. Alustan avulla asiakas voi tehdä jätteen kierrätysasteen sekä koostumuksen arvioinnin. Tarjoajapuolella toimivalle jätehuoltoyhtiöille alusta mahdollistaa kanavan asiakashankintaan ja tarjousten käsittelyn. Asiakas täyttää tietonsa palveluun ja voi myös laskea kierrätysasteensa. Tietojen perusteella asiakas voi kilpailuttaa anonyymisti jätehuoltonsa ja valita jätehuoltoyhtiöiden tarjouksista sopivimman. Tarjouspyynnöt menevät palvelussa mukana oleville jätehuoltoyhtiöille.  Alustalla on kumppanina myös IoT-tuotekehityspalveluyhtiö, jonka ratkaisun avulla jätehuoltoyhtiöt voivat mitata ja seurata reaaliaikaisesti jäteasioiden täyttöasteita Wastebook IoT-laitteiden avulla.

Wastebook-alustaekosysteemi.

Lue kattavammat kuvaukset

Olemme julkaisseet maaliskuussa 2021 raportin, jonka tavoitteena on alustatalouteen ja alustaliiketoimintaan liittyvän ymmärryksen lisääminen ja levittäminen. Siinä avaamme käsitteistöä ja esittelemme neljä suomalaista alustaekosysteemiä. Esimerkkien avulla valotamme alustatalouden monimuotoisuutta ja pyrimme rohkaisemaan kaikkia tarkastelemaan alustatalouden mahdollisuuksia. Ohessa linkki julkaisuun, jossa kattavammat kuvaukset esimerkeistä:

Kääriäinen, J., Pussinen, P., Wallin, A., Valkokari, K., Saari, L., Mölsä, A., Pirttimaa, T., Blomstedt, E., Lusila, H., Poikonen, J., & Ahokas, M. (2021). Alustatalouden esimerkkejä Suomesta. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT White Paper.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin

Pipelife Finland Oy – keskisuuren yrityksen digiratkaisut

Pipelife Finland Oy on yksi Suomen johtavista LVI- ja sähkötuotteita valmistavista ja markkinoivista yrityksistä. Tuotevalikoimaan kuuluvat muoviset putkijärjestelmät, kaivot, hulevesien hallintajärjestelmät, öljynerottimet, jätevesijärjestelmät sekä sähköasennus- ja kaapelinsuojaustuotteet. Pipelife valmistaa ratkaisuja kunnallis- ja kiinteistöteknisiin kohteisiin ja teollisuuden tarpeisiin sekä toimii muovituotteiden sopimusvalmistajana monille toimialoille. Pipelife Finland on osa maailman suurinta keraamisten rakennustarvikkeiden valmistajaa – Wienerberger AG:ta.

Yrityksellä digitaalisuus näkyy niin sisäisessä toiminnassa kuin asiakasrajapinnassa ja kumppaneiden kanssa toimimisessa. Digitalisaatio on Pipelifellä ollut aktiivisena kehitysteemana jo vuodesta 2009, jolloin aloitettiin ensimmäiset sähköisen liiketoiminnan kehitysprojektit. Digitalisaatio Pipelife Finlandilla kohdistuu nykyisin tuotannon, logistiikan, tuotetieto- ja asiakasprosessien informaatiovirtojen optimoimiseen ja uusien digitalisaatiota hyödyntävien palveluiden kehittämiseen.

Keväällä 2018 Pipelife Finland Oy:lle tehtiin digimuutosmallin mukainen digitilanteen kartoitus. Digitilanteen kartoituksen tarkoitus on laittaa yritys pohtimaan systemaattisemmin omaa digitilannetta sekä omia mahdollisuuksia, uhkia ja kehitysideoita tietyllä ajanhetkellä. Kartoituksessa hyödynnettiin Digikypsyys-, DigiSWOT- ja DigiKolmio-työkaluja. Arvio on toiminut lähtökohtana ja yrityksen digikehityksen viitekehyksenä. Yrityksessä on useita kehityssuunnitelmia, jotka liittyvät sisäiseen tehokkuuteen, ulkoisiin mahdollisuuksiin ja disruptiiviseen muutokseen.

Eräs kehityskohde on toimintojen automatisointi. Pipelife valitsi tietotyön automatisointiteknologiaksi ohjelmistorobotiikan (RPA), jolla voidaan automatisoida rutiininomaisia, toistuvia tietotyötehtäviä ja siten vapauttaa ihmisresursseja esimerkiksi vaativampaan asiakaspalvelutyöhön tai asiantuntijatyöhön. Pipelifellä on sovellettu RPA kriteeristö -työkalua RPA:han tutustumiseen ja soveltuvien automatisointikohteiden valintaan. Pipelife valitsi ensivaiheen RPA-ratkaisun toimittajaksi Botlabs Oy:n. Ensivaiheen tavoitteena yrityksellä oli saada ymmärrystä RPA-ratkaisuista Pipelifen kontekstissa pienimuotoisen toteutuksen avulla (PoC, Proof-of-Concept). Kyseinen kokeilu on myös viety tuotantoon. Tämän jälkeen yritys on lähtenyt etsimään kohteita laajempiin automatisointeihin.

RPA-kehitysvaiheet digimuutosmallin mukaisesti Pipelifellä.

Digiratkaisut Pipelifellä

Pipelife Finland Oy:ssä on useita kehitysaktiviteetteja, jotka liittyvät sisäiseen tehokkuuteen, ulkoisiin mahdollisuuksiin ja disruptiiviseen muutokseen. Seuraavassa tarkastellaan muutamia esimerkkejä.

Esimerkkinä digikolmion disruptiivisesta ulottuvuudesta voidaan ottaa esille Pipelife Finlandin tytäryhtiö Talokaivolla lokakuussa 2018 lanseerattu pumppaamoiden seurantapalvelu Isoveli. Seurantapalvelu on perinteiselle tuoteyhtiölle ensimmäinen digitaaliseen tarjontaan perustuva palvelu. Isoveli-palvelu tuo yhtiölle perinteisen tuotemyynnin lisäksi uutta digipalveluliiketoimintaa.

Suurimmat digihankkeiden hyödyt ja suurin digihankkeiden potentiaali löytyvät kuitenkin sisäisten informaatioprosessien tehostukseen tähtäävistä hankkeista. Yhtenä helppona sisäisen tehokkuuden parannuksena yhtiö on siirtynyt esimerkiksi tuotannon vuoropäiväkirjoissa OneNote-pohjaiseen digiratkaisuun. Esimerkkinä laajemmasta sisäisen tehokkuuden hankkeesta voidaan mainita Pipelifen osittain käyttöön otettu ja osittain työn alla oleva kaivotuotannon tilausjärjestelmän uudistaminen. Projektissa uudistettiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän rinnalle kaivotuotteiden myynti-tuotanto-toimitus-prosessin uudistaminen yhtiön kaikilla toimipaikoilla. Lisäksi sisäisen tehokkuuden viitekehyksessä on käynnissä useita POC-hankkeita projektien, tuotannon, logistiikan ja markkinoinnin tarpeisiin.

Myös ensimmäiset sisäisen tehostamisen tavoitteita palvelevat RPA-projektit on aloitettu. Yhtenä ensimmäisistä RPA-hankkeista yhtiössä toteutettiin HR-prosessiin liittyvä ”oivallusrobotti”, joka yhtenäistää Pipelifen eri lähteistä tulevien kehitysajatusten käsittelyn samaan prosessiin sopivaksi. Toteutettujen hankkeiden vaikuttavuudesta on vielä mahdoton sanoa yksityiskohtaisempia tuloksia.

Pumppaamoiden Isoveli-seurantapalvelu.

Huomiot digikehityksestä Pipelifellä 2018–2019

Pipelife Finland Oy:llä on seuraavia kokemuksia digitalisaation kehittämisestä:

 • Uusien teknologioiden toteutuksessa edetään pienin askelin ja kokeillen. Alaoksien omenat ja helpot voitot poimitaan parhaiten helppojen sisäisten tehostushankkeiden avulla.
 • Omien prosessien tehostaminen RPA:lla on helpompaa kuin kokonaan uuden disruptiivisen palvelumallin tai ekosysteeminen rakentaminen, joka vaatisi monien toimijoiden vaikutusten hallintaa.
 • Oman ymmärryksen lisääminen aiheesta sekä omien prosessien ymmärtäminen ja kuvaaminen tärkeää.
 • PoC on tärkeä uusista ratkaisuista. Ensin kerätään kokemuksia, ja sitten siirrytään tuotantoon ja laajentamaan. Nopeat kokeilut prototyypeillä tai PoC:lla ja laajentaminen kokemusten perusteella.
 • Digitalisaation ei tarvitse tarkoittaa massiivista muutosta tai suurta ohjelmistoinvestointia. Pieniä parannuksia voidaan tehdä systemaattisesti olemassa olevien työkalujen ja jo hankittujen ohjelmistojen uudenlaisella hyödyntämisellä (Office 365 -paketti riittää melko moneen tarkoitukseen).
 • Kaikkien käyttäjäryhmien altistus uusille välineille. Tabletit kahvihuoneisiin kokeiltavaksi vähentää järjestelmien käyttöönoton haasteita.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin

Sikla Oy – nopeasti kasvavan yrityksen digikehitys ja haasteet

Sikla Oy on 12-vuotias rakennus- ja talotekniikka-alan konserni, joka koostuu useasta yrityksestä. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja se on jo keskisuuri yritys (2018: 240 henkilöä). Siklalla on toimipisteitä pääkaupunkiseudulla, Lempäälässä sekä Oulun alueella Limingan Tupoksessa, jossa sijaitsee yrityksen pääkonttori.

Siklalla digitaalisuus näkyy niin sisäisessä toiminnassa kuin asiakasrajapinnassa sekä kumppaneiden kanssa toimimisessa. Nykyaikaisten nettisivujen, digimarkkinoinnin, projektinhallinnan, raportointityökalujen ja muiden asiakkaiden palvelemiseen tarkoitettujen ratkaisujen etsiminen ja käyttöönotto on tapahtunut vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Digitalisaatio tarjoaa monia integroituja työkaluja myös rakennusalalle.

Digitilanteen kartoitukset Siklalla

Kesällä 2018 Sikla Oy:lle tehtiin digimuutosmallin mukainen digitilanteen kartoitus. Digitilanteen kartoituksen tarkoitus on laittaa yritys pohtimaan systemaattisemmin omaa digitilannetta, mahdollisuuksia, uhkia ja kehitysideoita tietyllä ajanhetkellä. Kartoituksessa hyödynnettiin Digikypsyys-, DigiSWOT- ja DigiKolmio-työkaluja. Kyseinen arvio on toiminut lähtökohtana yrityksen digikehityksen seurantatyölle. Vuonna 2018 tehdyssä haastattelussa todettiin, että lähtökohtana digikehitystyölle on yrityksen nopea kasvu, jolloin tarvitaan systematiikkaa ja dokumentointia enemmän kuin aiemmin. Myös uudet teknologiat on huomioitava, koska niiden käyttö yleistyy (IoT, ohjelmistorobotiikka).

Keväällä 2019 digitilanteen kartoitus toistettiin Siklan edustajan kanssa digimuutosmallin mukaisesti. Samalla tehtiin alkuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 digitilanteiden vertailu. Muodostettu yhteenveto sisälsi vuosien 2018 ja 2019 yhteenvetokuvaajat sekä haastattelun kautta kerätyt huomiot ja niiden yhteenvedon. Lisäksi tehtiin DigiSWOT-työkalun ja Digikolmio-työkalun päivitykset.

Digitilanteen kartoitus ja vertailu Siklalla.

Huomiot digikehityksestä 2018–2019

Sikla Oy:llä digikehitys on otettu mukaan strategiatyöhön ja liiketoimintamalliin. Yritys on rakentanut vuoden 2018 aikana perustaa laajemmalle digikehitystyölle. Tämä on välttämätöntä seuraavalle askeleelle digikehityksessä, koska nopea kasvu on luonut haasteet digitalisaation kokonaisuuden hallinnalle. Digikehitys onkin nyt hallinnassa. Sikla Oy:n kokemukset digitalisaation kehittämisestä ovat seuraavia:

 • Digitalisaation pohtiminen on kiinteä osa strategista työtä.
  • Digitalisaation pohtiminen tulee ottaa mukaan strategiatyöhön.
  • Digitalisaation hyödyntämistä on mahdollista seurata, kun määritellään mittarit ja keinot mittaamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi tietojärjestelmien käyttöasteen seuranta.
 • Kehitystyön perusta on ihmisissä, toimintatavoissa ja niiden ymmärtämisessä.
  • Prosessit ja tehtävät tulee määritellä sekä tietovirrat kuvata digikehityksen pohjaksi.
  • Organisaatiota ei saa hukuttaa digitalisaatioon. On huomioitava, että organisaatio ei pysty omaksumaan liikaa uusia asioita kerrallaan. Lisäksi on huomioitava muutosvastarinta. Kehitystyö tulee tahdistaa ja aikatauluttaa, ja organisaatiolle on myös annettava aikaa omaksua digitaalisia ratkaisuja ennen uusien ratkaisujen käyttöönottoa.
 • Digitalisaatio ei ole vain IT:tä.
  • Digikehitys ei ole pelkkää IT-kehitystä, vaan digitalisaation mahdollisuuksia tulee selvittää laajemmin: IoT:n hyödyntäminen, ohjelmistorobotiikka, mobiilius, digin mahdollistama palveluliiketoiminta.
 • Perustyökalut ja toimintatapojen ymmärrys on saatava kuntoon, jotta digikehitys on mahdollista.
  • Kommunikointivälineet, tiedon tallennus- ja jakovälineet, mobiilius jne. kuntoon.
  • Kun perusta on kunnossa, voidaan lähteä rakentamaan perustusten päälle spesifisempiä digitalisaatioon liittyviä osuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi integraatiot, toimialan sovellukset ja automaatio.
 • Digikehitys on liikkuva maali:
  • Digitaalisuuden mahdollisuudet kehittyvät koko ajan. Tulee uusia teknologioita ja mahdollisuuksia, ja sen vuoksi myös digitilannetta ja digimahdollisuuksia tulee tarkastella säännöllisesti.
  • Ymmärrys digitalisaatiosta kehittyy yrityksissä, kun osaaminen digitalisaation mahdollisuuksista kasvaa. Omaa osaamista tulee kehittää jatkuvasti, ja ulkopuolisia asiantuntijoita kannattaa hyödyntää.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin

R-Taso Oy – Digitaalisuudesta aitoa kilpailukykyä teollisuuteen

Kaksi miestä toimistossa. Toisella kannettava tietokone, toisella päässä virtuaalitodellisuuslasit.

R-taso Oy on teollisuuden vaativien kulkutierakenteiden 3D-suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut vuonna 1985 perustettu yritys. Yrityksen teräsrakenteisia kulkutietuotteita ovat portaat, porrastornit, säiliöportaat, hoitotasot, kaiteet, tikkaat ja turvaportit. Yrityksen asiakkaita ovat eri teollisuudenalojen toimijat projektien sijaitessa eri puolilla maailmaa.

R-taso on edelläkävijä digitalisaation hyödyntämisessä toimialalla. Yritykselle on ollut tunnusomaista vahva osallistuminen toimialan kehitykseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Yritys onkin toiminut muun muassa Suomen asiantuntijana kansainvälisen EN-ISO 14122 -standardin laadinnassa.Teollinen rakentaminen on elänyt murroksessa jo pitkään. Teollisen uudisrakentamisen painopisteen siirtyminen kehittyviin maihin, projektien kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen ja tiukemmat aikatauluvaatimukset ovat asettaneet uudenlaisia haasteita ja vaatimuksia toimijoille.

Digitalisaation avulla toimijat ovat voineet hallita paremmin tietovirtoja sekä tehdä yhteistyötä globaalisti eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi laajoissa teollisuuden rakennusprojekteissa on siirrytty hyödyntämään 3D-tehdasmalleja, joihin eri toimijat suunnittelevat tuotteensa ja ratkaisunsa reaaliaikaista tarkastelua varten. R-tason kannalta tämä on merkinnyt työturvallisuuteen ja tehtaan elinkaarenaikaiseen toiminnallisuuteen liittyvien kysymysten ratkaisemista jo varhaisessa vaiheessa virtuaalista tehdasta hyödyntäen.

Työturvallisuuden parantaminen digitalisaatiolla

R-tason liiketoiminta keskittyy parantamaan ja kehittämään työturvallisuutta teollisessa työympäristössä. Työturvallisuuden kannalta tärkein vaihe on tuotteiden suunnittelu, jossa ratkaistaan rakennusvaiheen työturvallisuus ja ennen kaikkea tehtaan elinkaarenaikaiseen työturvallisuuteen liittyvät kysymykset.

R-Taso kulkutierakenteita.

R-Tason kulkutierakenteita.

Digitalisaation ensimmäiseksi vaiheeksi valittiinkin uudenlaisen 3D-suunnittelujärjestemän kehittäminen. Digitalisaatiolla automatisoitiin yrityksen kokemusperäinen työturvallisuustietämys sekä toimialastandardit järjestelmäksi, jonka avulla suunnittelija pystyi siirtymään rutiinisuunnittelusta aidosti työturvallisuuden ja työympäristön toiminnallisuuden kannalta merkittävien kysymysten ratkaisemiseen. Asiakkaalle tämä näkyi entistä lyhyempinä toimitusaikoina ja parempana projektien hallintana. Samalla tehtaiden elinkaarenaikaista työturvallisuutta voitiin kehittää merkittävästi paremmaksi.

Digitalisaation toisena vaiheena oli pilvipalvelun kehittäminen asiakkaille. Pilvipalvelun avulla asiakkaat pystyvät vaivattomasti hankkimaan standardien mukaiset ja työturvalliset kulkutieratkaisut suoraan internetin kautta. Työturvallisuuden kannalta tämä merkitsi sitä, että jokaisella asiakkaalla on käden ulottuvilla paras ja uusin mahdollinen tietotaito kulkutierakenteista ilman aikaisempaa toimialaosaamista.

Yrityksen digitalisaation kolmannessa vaiheessa kehitystyön polttopisteeksi valittiin ihminen. Uusien teknologioiden, kuten 3D-luolan ja VR-lasien, avulla voitiin työturvallisuutta tarkastella uudella tavalla – ihmisen kokemuksen kautta. Uudenlainen lähestymistapa merkitsi tehtaan työntekijän kokemuksen hyödyntämistä jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi arvioitaessa korkeissa porrastorneissa tai hoitotasoilla säiliöiden päällä liikkumiseen liittyvää korkeanpaikan kammoa. 

Tällä hetkellä yrityksessä on käynnissä digitalisaatioprojekti yrityksen toiminnan analysoinnin tehostamiseksi. Yritys voikin tulevaisuudessa tarjota asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen tarkempaa tietoa siitä, kuinka yrityksen tuotteilla ja toimintakonseptilla voidaan vähentää hiilijalanjälkeä niin projektien aikana kuin tehtaan koko elinkaaren aikana. 

Kaksi miestä toimistossa. Toisella kannettava tietokone, toisella päässä virtuaalitodellisuuslasit.

Työturvallisuuden tarkastelua VR-laseilla.

Oppeja digitalisaatiosta

Digitalisaation päämääränä tulee olla yrityksen olemassaolon tarkoituksen digitalisointi. Kysy itseltäsi, miksi yritys on olemassa tai mitä maailmasta puuttuisi ilman yritystä, ja digitalisoi se! Tällöin digitalisaatiolla ei ainoastaan muuteta yrityksen sisäisiä toimintoja vaan koko toimialaa. Kaiken muun digitalisointi on tarpeellista, mutta viime kädessä tukitoimintoa.

Digitalisaation hyödyntäminen yritysten liiketoiminnoissa on edelleen lapsenkengissä. Elämme digitalisoinnin osalta esihistoriallista vaihetta, jossa tuli on vasta keksitty, eikä vielä täysin tiedetä, mitä kaikkea sillä voisi tehdä. Hyväksy tämä! Yrityksen toimintojen digitalisointi vaatii resurssien – ajan sekä rahan – varaamista lyhyellä aikavälillä. Käytössä olevien mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen edellyttävät kuitenkin työn aloittamista ja pitkäjänteistä toimintaa.

Digitalisaatiolla ei tavoitella yksittäisen ongelman ratkaisua, vaan se on aina yrityksen strategiaa tukevaa jatkuvaa kehitystyötä. Uusien teknologioiden kehittyminen ja uuden käyttäjäsukupolven syntyminen merkitsevät aina tehdyn digitalisointityön uudelleen arvioimista.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin

Pikku-Riikka – digitaalinen ennakko-ostopalvelu pienentämään hiilijalanjälkeä

Nainen katsoo kameraan suu auki, kädet ylhäällä. Naisen edessä iso rekka.

Pikku-Riikka on naistenmuotiin keskittynyt Style&Lifestyle-myymälä. Pikku-Riikan tyyli ja yksilölliset vaatteet ovat löytäneet naisten sydämiin Facebook-sivujen avulla laajasti ympäri Suomen, ja verkkokaupan kautta tilaus onnistuu mistä vain.

Kaupanala murroksessa

Tekstiiliteollisuus on yksi ympäristöä eniten saastuttavista ja ilmastonmuutosta eniten lisäävistä teollisuudenaloista. Kivijalkakauppiaille, esimerkiksi vaatteita, kenkiä tai sisustustuotteita myyvissä kaupoissa, uusien tuotteiden hankkiminen varastoon on aina taloudellinen riski. Kauppiaan tulee voida testata ajattelemiensa hankintojen kiinnostavuutta asiakaskunnallaan jo ennen tilausten tekemistä, jolloin hukkaostot vähenevät. Toisaalta kivijalkaliikkeitä tarvitaan, sillä ne ovat osa kaupunkien ja maaseudun viihtyisyyttä ja elinvoimaa. Kivijalkakauppojen väheneminen vähentää ihmisten viihtyvyyttä ja heikentää turvallisuudentunnetta.

Nainen katsoo kameraan suu auki, kädet ylhäällä. Naisen edessä iso rekka.

Tältä pienyrittäjästä tuntuu digitalisaation edessä.

Ihmisten ostokäyttäytyminen on myös muuttunut ja muuttumassa. Sen vuoksi kivijalkakauppa on murroksessa. Kaupan kannattavuutta pitää pystyä kasvattamaan ilman neliöiden lisäämistä. Kannattavuus paranee, kun tuotteiden hankinnassa jää pois välikäsiä (tuotteet valitaan suoraan asiakkaiden mieltymysten perusteella valmistajilta) ja pääoman pitkä sitoutuminen tuleviin tilauksiin ja tuotteisiin vähenee. Kivijalkakauppiaille uusien tuotteiden hankkiminen varastoon on aina taloudellinen riski, jos kaikki tuotteet eivät menekään kaupaksi. Parempi onkin hankkia tarpeeseen ja juuri asiakkaalle sopivia vaatteita – silloin hyötyjänä on koko maapallo.

Digiaktiviteettien suunnittelu ja aikataulutus Pikku-Riikalla

Kesällä 2018 Pikku-Riikalle tehtiin digimuutosmallin mukainen digitilanteen kartoitus. Kartoituksessa hyödynnettiin Digikypsyys-, DigiSWOT- ja DigiKolmio-työkaluja. Kyseinen arvio on toiminut lähtökohtana yrityksen digikehitykselle. Kartoituksen pohjalta tunnistettiin ennakko-ostopalvelu potentiaaliseksi ensimmäisen vaiheen digikehitysideaksi.

Nykytila-analysointivaiheessa selvitettiin, kuinka yrityksessä profilointiin perustuva vaatteiden ”ehdotuspalvelu” toimii tällä hetkellä ja mitä ajatuksia sekä kokeiluja sen kehittämiseksi digitaaliseksi palveluksi on jo tehty. IT-talo Hiottu Oy tuli mukaan speksaamaan ratkaisua.

“Hyvän IT-talon löytäminen kumppaniksi on tärkeää mikroyritykselle. Tämä ei kuitenkaan poista speksauksen tärkeyttä. On hyvä ymmärtää toimialaansa ja asiakkaitaan, jotta voidaan tilata laadukas IT-ratkaisu

-Toimitusjohtaja Riikka Pesämaa

Nykytila-analyysivaiheen aikana muodostettiin sidosryhmäkaavio ja skenaario ratkaisusta ja ideoitiin digitaalinen alustaratkaisu, jonka avulla kauppias voi testata ajattelemiensa hankintojen kiinnostavuutta asiakaskunnallaan jo ennen tilausten tekemistä. Alustaratkaisu auttaa myös kauppiasta yksinkertaistamaan ketjua ohittamalla tukkuportaita. Ratkaisukonseptin kuvauksessa tunnistettiin tavoiteltavaan ratkaisuun liittyvät toimijat ja heidän roolinsa (esimerkiksi kuka tarjoaa mitä ja kenelle sekä kuka maksaa ja hyötyy). Tästä muodostuu ratkaisun tavoittelema arvoverkko ja liiketoimintalogiikan hahmotelma. Sen jälkeen muodostettiin skenaariokuva ratkaisusta siten, että tavoiteltavan ratkaisun idea ja vaadittu toiminta selkeytyivät.

Tiekarttavaiheessa suunniteltiin tarvittavia toimenpiteitä, resursointia ja vaiheistusta ratkaisun toteuttamiseksi. PK-yrityksille on monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia, joista saa tietoa esimerkiksi Business Finlandilta ja seudullisilta yrityskehitystoimijoilta. Toteutuksessa on edetty Innovaatioseteli-rahoituksella.

Toteutusvaiheessa on lähdetty liikkeelle ratkaisun Minimum Viable Product (MVP) -määrittelystä ja prototyypin toteutuksesta. Kun prototyyppi on saatu valmiiksi, sitä on tarkoitus testata Pikku-Riikan olemassa olevasta asiakaskunnasta valikoidulla käyttäjäjoukolla. Riittävän testikokemuksen jälkeen voidaan jatkaa kehitystyötä iteratiivisesti eteenpäin. Tarkoituksena on tehdä alusta, jota voivat soveltaa Pikku-Riikan lisäksi muutkin yritykset, koska se on sekä kauppiaiden että asiakkaiden yhteinen etu.

Pikku-Riikka, digitilanteen kartoitus grafiikka.

Digitilanteen kartoitus ja sparraus Pikku-Riikalla.

Oppeja digitalisaatiosta:

 • Hyvän IT-talon löytäminen kumppaniksi on pienelle yritykselle tärkeää
 • Oman toimialan ja asiakkaiden ymmärrys: tunnettava alan toiminta, haasteet ja vahvuudet sekä kuinka kivijalkakauppojen kannattavuusongelma saadaan ratkaistua
 • IT-talon käyttäminen ei poista oman digiratkaisun speksauksen tarvetta (tätä on hyvä tehdä myös itse)
 • Kumppanoituminen – digiratkaisujen pohdinta myös kumppaniverkostossa: kauppiaat, tavarantoimittajat, IT-talot ja asiakkaat
 • Jäsennetty eteneminen ja sparraus digitilanteen selvittämisessä ja digiratkaisun kehittämisessä on yrittäjän kiireisessä arjessa tärkeää, sillä muuten kauaskantoisempi kehitystyö jää helposti akuuttien päivänpolttavien tilanteiden jalkoihin

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin

Resis Oy – aloittavan mikroyrityksen digikehitys ja haasteet

Kollaasi somekanavista napatuista sreenshoteista.

Resis Oy – aloittavan mikroyrityksen digikehitys ja haasteet

Resis Oy on startup-yritys, jonka liiketoiminnan painopistealue on ammatillinen kuntoutus, työkykyä edistävät palvelut ja työhyvinvointi. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä kaksi henkilöä, joilla molemmilla on vahva osaaminen ja koulutustausta yrityksen toimialueella. Toimialalla on pienien toimijoiden lisäksi myös suuria toimijoita sekä kolmatta sektoria, kuten yhdistyksiä ja säätiöitä. Erityisesti osatyöllistäminen, mukaan lukien työkykyisten hyödyntäminen ja työurien pidentäminen, ovat nykyisin lisääntyvä trendi.

Resis Oy:ssä digitaalisuus näkyy niin sisäisessä toiminnassa kuin asiakasrajapinnassa ja kumppaneiden kanssa toimimisessa. Yritys käyttää esimerkiksi etäkuntoutuksessa videoyhteyksiä. Yritys on vielä startup-vaiheessa, joten se on päättänyt panostaa digimarkkinointiin ja verkottumiseen. Omistajat ovat myös aloitteellisia digiratkaisujen kokeilussa. He ovat huolehtineet itse verkkosivujen päivityksestä, kouluttautuneet digiasioissa ja luoneet jo kumppanuuksia IT-tarjoajien kanssa digiratkaisujen osalta.

Kollaasi somekanavista napatuista sreenshoteista.

Pienikin yritys voi saada laajaa näkyvyyttä digitalisaatiota hyödyntämällä.

Digiaktiviteettien suunnittelu ja aikataulutus Resis Oy:llä

Talvella 2018 Resis Oy:lle tehtiin digimuutosmallin mukainen digitilanteen kartoitus. Kartoituksessa hyödynnettiin Digikypsyys-, DigiSWOT- ja DigiKolmio-työkaluja. Kyseinen arvio on toiminut lähtökohtana yrityksen digikehitykselle.

Resis Oy on startup-yrityksenä joutunut rakentamaan tarvittavat digiratkaisut, muodostamaan tarvittavat kumppanuudet ja suunnittelemaan digiviestintä- ja digimarkkinointiaktiviteetit itselleen. Tehtäviä on useita, kuten verkkosivuston suunnittelu ja päivitys, blogikirjoitukset, markkinointivideoiden ja sähköpostikampanjoiden suunnittelu, tietosuojaan perehtyminen, palveluiden syöttö julkisiin palvelujärjestelmiin, rahoitushaut ja kumppanuuksien rakentaminen. Digitalisaatiossa on monia mahdollisuuksia.”Pienikin yritys voi näkyä yhtä hyvin ja laajasti kuin isot yritykset digitalisaatiota hyödyntämällä”, Hanna Ikonen Resis Oy:stä kertoo.

Kartoituksen pohjalta todettiin, että digiaktiviteettien suunnittelu ja aikataulutus ovat startup-yritykselle haaste. Yrityksen käynnistämistoimet ja mikroyrityksen arjen hallinta vievät aikaa. Digitehtävien ja riippuvuuksien tunnistaminen sekä tehtävien aikataulutus todettiin tarpeellisiksi. Resis Oy on hyödyntänyt Vuosikello-työkalua digiaktiviteettien suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Vuosikellon hyödyntämisessä on huomioitava, että erilaiset tehtävät ovat toisistaan riippuvia, ja ne ketjuuntuvat. Vuosikello ja siihen liittyvä tarkempi aikataulusuunnitelma ovat auttaneet jäsentämään ja aikatauluttamaan töitä.

Digitilanteen kartoitus Resis Oy, grafiikka.

Digitilanteen kartoitus ja sparraus Resis Oy:ssä.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin