RPA hyötyjen arviointi

RPA hyötyjen arviointi

EU:n hankelogoja.

Arvioi ohjelmistorobotiikan kustannuksia ja hyötyjä (luonnos)

RPA-kriteeristön ikoni.

Ohjelmistorobotiikalla (RPA, Robotic Process Automation) tarkoitetaan ohjelmia, joita voidaan konfiguroida käyttämään organisaation tietojärjestelmiä niin kuin ihminenkin niitä käyttäisi.

Oheisella RPA hyötyjen arviointilomakkeella voit arvioida RPA toteutusten hyötyjä ja kustannuksia. Lomaketyökalu on suuntaa-antava, mutta tuo näkökulmaa yritykselle RPA toteutusten tyypillisistä kustannuksista ja ei-taloudellisista hyödyistä.

Säästön arvioinnin osalta keskitytään henkilötyökustannusten ja RPA kustannusten vertailuun. Todellisuudessa panos-hyöty on monisyisempi. Esimerkiksi vapautuneella henkilöresurssilla voidaan edistää ja nopeuttaa muita toimintoja tai tarjota parempaa ja yksilöllisempää asiakaspalvelua.  

RPA hyötyjen arviointilomake