Resis Oy – aloittavan mikroyrityksen digikehitys ja haasteet

Resis Oy – aloittavan mikroyrityksen digikehitys ja haasteet

Resis Oy on startup-yritys, jonka liiketoiminnan painopistealue on ammatillinen kuntoutus, työkykyä edistävät palvelut ja työhyvinvointi. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä kaksi henkilöä, joilla molemmilla on vahva osaaminen ja koulutustausta yrityksen toimialueella. Toimialalla on pienien toimijoiden lisäksi myös suuria toimijoita sekä kolmatta sektoria, kuten yhdistyksiä ja säätiöitä. Erityisesti osatyöllistäminen, mukaan lukien työkykyisten hyödyntäminen ja työurien pidentäminen, ovat nykyisin lisääntyvä trendi.

Resis Oy:ssä digitaalisuus näkyy niin sisäisessä toiminnassa kuin asiakasrajapinnassa ja kumppaneiden kanssa toimimisessa. Yritys käyttää esimerkiksi etäkuntoutuksessa videoyhteyksiä. Yritys on vielä startup-vaiheessa, joten se on päättänyt panostaa digimarkkinointiin ja verkottumiseen. Omistajat ovat myös aloitteellisia digiratkaisujen kokeilussa. He ovat huolehtineet itse verkkosivujen päivityksestä, kouluttautuneet digiasioissa ja luoneet jo kumppanuuksia IT-tarjoajien kanssa digiratkaisujen osalta.

Kollaasi somekanavista napatuista sreenshoteista.

Pienikin yritys voi saada laajaa näkyvyyttä digitalisaatiota hyödyntämällä.

Digiaktiviteettien suunnittelu ja aikataulutus Resis Oy:llä

Talvella 2018 Resis Oy:lle tehtiin digimuutosmallin mukainen digitilanteen kartoitus. Kartoituksessa hyödynnettiin Digikypsyys-, DigiSWOT- ja DigiKolmio-työkaluja. Kyseinen arvio on toiminut lähtökohtana yrityksen digikehitykselle.

Resis Oy on startup-yrityksenä joutunut rakentamaan tarvittavat digiratkaisut, muodostamaan tarvittavat kumppanuudet ja suunnittelemaan digiviestintä- ja digimarkkinointiaktiviteetit itselleen. Tehtäviä on useita, kuten verkkosivuston suunnittelu ja päivitys, blogikirjoitukset, markkinointivideoiden ja sähköpostikampanjoiden suunnittelu, tietosuojaan perehtyminen, palveluiden syöttö julkisiin palvelujärjestelmiin, rahoitushaut ja kumppanuuksien rakentaminen. Digitalisaatiossa on monia mahdollisuuksia.”Pienikin yritys voi näkyä yhtä hyvin ja laajasti kuin isot yritykset digitalisaatiota hyödyntämällä”, Hanna Ikonen Resis Oy:stä kertoo.

Kartoituksen pohjalta todettiin, että digiaktiviteettien suunnittelu ja aikataulutus ovat startup-yritykselle haaste. Yrityksen käynnistämistoimet ja mikroyrityksen arjen hallinta vievät aikaa. Digitehtävien ja riippuvuuksien tunnistaminen sekä tehtävien aikataulutus todettiin tarpeellisiksi. Resis Oy on hyödyntänyt Vuosikello-työkalua digiaktiviteettien suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Vuosikellon hyödyntämisessä on huomioitava, että erilaiset tehtävät ovat toisistaan riippuvia, ja ne ketjuuntuvat. Vuosikello ja siihen liittyvä tarkempi aikataulusuunnitelma ovat auttaneet jäsentämään ja aikatauluttamaan töitä.

Digitilanteen kartoitus Resis Oy, grafiikka.

Digitilanteen kartoitus ja sparraus Resis Oy:ssä.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin