Julkaisu digitilanteen kartoituksen menetelmästä ja caseista PK-yrityksissä

Lue julkaisu pk-yritysten digitilanteen kartoituksen menetelmistä ja soveltamisesta 

Julkaisussa esitellään digimuutosmallissa käytettävän Digitilanteen kartoituksen menetelmät ja työkalut sekä esitellään niiden validointia yrityscaseissa. Digitilanteen kartoitus tehtiin 19 pk-yritykselle Pohjois-Pohjanmaalla. Tulokset osoittavat, että käytetty prosessi ja työkalut olivat sopivia tukemaan digitilanteen selvittämistä ja kehitystoimenpiteiden tunnistamista. Nämä menetelmät ja työkalut ovat vapaasti käytössä ApuaDigiin.fi-verkkopalvelussa. Niitä voivat pk-yritykset, julkiset toimijat, oppilaitokset ja tutkimusorganisaatiot käyttää tukemaan pk-yritysten digitalisaatiota.

Lue lisää julkaisusta (open access) https://cris.vtt.fi/en/publications/applying-the-positioning-phase-of-the-digital-transformation-mode

Kääriäinen, J., Pussinen, P., Saari, L., Kuusisto, O., Saarela, M., & Hänninen, K. (2020). Applying the positioning phase of the digital transformation model in practice for SMEs: toward systematic development of digitalization. International Journal of Information Systems and Project Management8(4), 24-43. https://doi.org/10.12821/ijispm080402

Lue myös muita artikkeleita Tietopankista.

Jaa uutinen sosiaalisessa mediassa