Digitutkimuksia

Tällä sivulla esitellään DigiLeap-hankkeeseen liittyviä tutkimuksia.

 

Digikysely 2019 tuloksia:

Digitalisaatiokysely, joka tehtiin kevään ja kesän aikana 2019. Kyselyn tavoitteena oli selvittää yritysten digitalisaation tilannetta sekä kehittämissuunnitelmia. Kyselyyn saatiin 55 yritysvastausta eri kokoluokan ja toimialan yrityksiltä.  Kyselyn tuloksista on yhteenveto saatavilla: Digitalisaatiokyselyn yhteenveto. (2019)

 

 

Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly – soveltamisen askelmerkkejä:

Selvitys, jossa tarkastellaan ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn soveltamista sekä niiden tyyppitehtäviä. Lisäksi kuvataan teknisiä edellytyksiä tekoälyn (erityisesti koneoppimisen) soveltamiselle ja mitä tietoturvaan sekä tietosuojaan liittyviä seikkoja tulee huomioida ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn soveltamisessa. Tarkastelu on tehty erityisesti julkisen sektorin näkökulmasta, mutta on sovellettavissa myös yksityiselle sektorille. Lue lisää raportista. (2018)

 

 

Digikysely 2018 tuloksia:

Digitalisaatiokysely tehtiin keväällä 2018. Kyselyn tavoitteena oli selvittää yritysten digitalisaation tilannetta sekä kehittämissuunnitelmia. Kyselyyn saatiin 70 yritysvastausta eri kokoluokan ja toimialan yrityksiltä.  Kyselyn tuloksista on yhteenveto saatavilla: Digitalisaatiokyselyn yhteenveto. (2018)

 

Business Model Scalability in the Cloud Business Context:

Artikkelissa esitetään markkinalähtöinen viitekehys yrityksen liiketoimintamallin skaalautuvuuden arviointiin ja analysointiin. Yrittäjyyden ja yritysjohdon näkökulmasta artikkelin havainnot korostavat liiketoimintamallin rakennetta ja skaalautumista, sekä liiketoimintaympäristön jatkuvan arvioinnin tärkeyttä liiketoimintamahdollisuuksien ja liiketoimintamuutosten analysoinnissa. Alkuperäinen julkaisu on luettavissa täältä (englanniksi). (2018)

 

 

 

Liiketoimintamallimuutos dynaamisena kyvykkyytenä:

Dynaaminen kyvykkyys kuvaa kykyä uusiutua ja hallita resursseja. Väitöstutkimuksessa on kehitetty malli, jossa liiketoimintamallin muutos toimii yrityksen dynaamisena kyvykkyytenä. Tämä mahdollistaa pitkäkestoisen menestyksen ja mahdollisen kilpailuedun. Malli toimii erityisesti nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Lue lisää väitöskirjasta (englanniksi). (2017)

 

 

 

Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice:

Artikkeli kuvaa apuadigiin.fi -palvelussa esitetyn Digimuutosmallin ensimmäisen version ja sen kehittämisen tausta-caseja. Julkaisussa avataan digimuutosmallin luomisessa olleita yrityscaseja sekä niiden pohjalta kehitetyt mallin päävaiheet: positiointi, nykytila-analyysi, tiekartta ja toteutus.  Alkuperäinen julkaisu on luettavissa täältä (englanniksi). (2017)

 

 

VTT Model of Digimaturity:

Raporti kuvaa VTT:llä kehitetyn Digikypsyys -työkalun kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä sekä avaa syvällisemmin työkalun toiminnallisuuksia ja tavoitteita lukijalle. VTT:n digikypsyystyökalu on vapaasti verkosta saatavissa (http://digimaturity.vtt.fi ) ja sitä on hyödynnetään mm. digimuutoksen ‘positiointi’ vaiheessa. Lue lisää raportista (englanniksi). (2017)