Mittarit

 

Aseta mittarit onnistumisen arviointiin

Kehitystoimenpiteiden onnistumisen arvioimiseksi tulee asettaa mittarit. Mittarit tulee tarkistaa sekä organisaatiotasolla että toimenpidetasolla.

 

Mittareiden asetanta organisaatiotasolla; strategiset mittarit

 • Tyypillisesti yrityksissä on määritelty ns. KPI-mittaristo (Key Performance Indicators = KPI) suorituskyvyn mittaamiseksi. KPI-mittareiden avulla seurataan muun muassa liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin kannattavuutta ja kehitystä.

 

Mittareiden asetanta kehitystoimenpidetasolla; tavoitteiden tunnistaminen

Kehitystoimenpiteillä tavoitellaan aina yrityksen suorituskyvyn parantamista, mutta muutoksen vaikutus yrityksen KPI-mittareihin näkyy monesti viiveellä. Siksi mittareiden asetanta toimenpiteen kehitysvaiheessa on tärkeää, että nähdään jo kehitysvaiheessa edistymistä ja voidaan arvioida toimenpiteiden onnistumista. Mittareiden asetannassa tulee huomioida

 • Mikä kehitystoimenpiteiden tavoite; millaisia mittareita tavoitteeseen liittyen voidaan asettaa (vaikuttavuuden arviointi)?
  • esim. sisäinen tehokkuus: prosessivaiheen tai työprosessin läpimenoajan nopeutuminen, prosessin vaiheiden vähentäminen, manuaalisten vaiheiden vähentäminen tai ajallisen keston lyhentäminen
  • esim. ulkoiset mahdollisuudet: uusien palveluiden lkm, uusien asiakassekmenttien lkm, asiakastyytyväisyys, uuden datan hyödyntämispotentiaali jatkossa (esim. mitä tietoja saadaan esim. asiakkaista, käyttäjistä, käytöstä, jne.), ROI (Return on Investment ~ sijoitetun pääoman tuottoaste), …
  • esim. disruptiiviset mahdollisuudet: uudenlaiset kumppanuudet ja verkostoituminen, uusi rooli arvoverkostossa, uudet liiketoimintamallit, uudenlaisen liiketoiminnan määrä, … disruptiiviset mahdollisuudet ovat ns. organisaatiotason, strategiatason, asioita ja tulokset vaikuttavat ja näkyvät KPI-mittaristotasolla. KPI-mittaristoa tulee siten tarvittaessa päivittää vastaamaan uuden liiketoiminnan onnistumisen seurantaa.

 

Mittareiden asetanta toteutuksen onnistumisen arvioimiseksi

 • Yksittäisen kehitystoimenpiteen tulosta, digiratkaisun onnistumista, tulee myös arvioida heti toteutuksen jälkeen:
  • vastasiko ratkaisu odotuksia?
   • toiminnallisuus (toimiiko odotetutta tavalla?)
   • hyödyllisyys (toiko todennettavaa hyötyä esim. työajassa, lisätietona, uutena palveluna jne.?)
   • käytettävyys (käytön helppous ja tehokkuus, virhetilanteiden ilmeneminen, opittavuus/muistettavuus, yleinen käytön miellyttävyys?
   • luotettavuus (virheiden määrä/virhetilanteista selviytyminen, toimintavarmuus?)
   • yhteensopivuus (integrointi eri tietojärjestelmien kanssa tarvittaessa, toiminnallisuus eri päätelaitteilla tai selainvaihtoehdoilla?)
   • hinta
  • toimiiko totutettu ratkaisu odotetulla tavalla? Jos ei, niin mitä jäi puuttumaan tai mitä jouduttiin muuttamaan => jatkokehitysidea/-työ?