Tiekartta

Tiekartta -vaiheen tarkoituksena on suunnitella kuinka Nykytila-analyysivaiheessa määriteltyyn tavoitteeseen päästään. Tiekartta -vaiheessa tulee kuvata mahdolliset vaihtoehtoiset toteutuspolut ratkaisulle sekä määritellä Mittarit toteutuksen onnistumisen arvioimiseksi. Riippuen ratkaisun laajuudesta suunnittelussa voidaan hyödyntää Tiekartta -työkalua tai Vuosikelloa.

 

1.  Määrittele toimenpiteet

  • Mitä toimenpiteitä tulee käytännössä tehdä tavoitteeseen pääsemiseksi? Vaihtoehtoisten toteutuspolkujen kuvaaminen (voi olla erilainen riippuen tehdäänkö esimerkiksi itse vai hankitaanko ratkaisu).

2. Toimenpiteiden vaiheistaminen

  • Toimenpiteiden pudottaminen aikajanalle sekä tarvittaessa tehtävien priorisointi. Tehtävien vaiheistus riippuvuuksien mukaan.

3. Toimenpiteiden vastuutus ja alustava resurssiarvio

4. Aseta mittarit, joilla voit mitata ratkaisun onnistumista

  • Mittareiden asetanta toteutettavien ratkaisujen vaikuttavuuden arviointia varten.