Positiointi: digitilanteen kartoitus

Tee yrityksellesi digitilanteen kokonaiskartoitus:   askeleet  1 – 2 – 3

 

1. Missä yritykseni on menossa digissä?

2. Mitä uhkia ja mahdollisuuksia yritykselläni on digiin liittyen?

3. Kokoa yhteen yrityksesi digi-ideat ja visiot?

  • Digitalisaation muutoskolmion (digikolmio) avulla hahmotetaan organisaation digimuutoksen painopistealueet: tavoitellaanko disruptiivistä muutosta, ulkoisten mahdollisuuksien hyödyntämistä vai sisäisen tehokkuuden parantamista. Asemoi digi-ideasi / digivisiosi eri luokkiin niiden kohteen mukaan. Jaa ideat ja visiot edelleen lyhyen aikajänteen ja pitemmän aikajänteen visioihin.

Siinä se – olet muodostanut digitalisaation kokonaiskuvan yrityksellesi digikehitystyön pohjaksi !

Seuraavassa vaiheessa valitset digi-idean / digivisiot, joita lähdet tarkastelemaan tarkemmin: tee Nykytila-analyysi, jossa ensin tarkastelet missä olet tällä hetkellä digi-ideaan / digivisioon liittyen, jotta voit ideoida mikä voisi olla ratkaisu.

 

DIGIVINKKI! voit käyttää työkaluja myös erikseen – jos haluat vaikkapa selvittää digitalisaatioon liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia niin hyödynnä DigiSWOT -työkalua.