Nykytila-analyysi: nykytila ja ratkaisumäärittely

Tämän vaiheen lähtökohtana on digitilanteen kartoitusvaiheessa (positiointi) muodostetut digi-ideat ja -visiot. Valitse ensiksi digi-ideat/digivisiot, joita lähdet analysoimaan tarkemmin ja toteuttamaan niitä. Jotta voit lähteä ideoimaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tulee sinun ensin ymmärtää ideointityön pohjaksi tämän hetken toimintatapasi ja työkalusi.

 

1. Mikä on nykytilasi ja mahdollisuutesi digivisioon liittyen?

  • Analysoi yrityksen digivisioon liittyvien toimintojen nykytilaa tarkemmin:
    • tunnista toiminnot, joihin digivisio vaikuttaa sekä tällä hetkellä käytettävät prosessit ja työkalut. Analyysissa voi hyödyntää muutoskolmion painopistealueille (sisäinen, ulkoinen, disruptiivinen) laadittuja kysymyslistoja.

2. Miten digivisio voitaisiin ratkaista? Mitkä voisivat olla ratkaisukonseptit niihin liittyen, ideoi avoimesti (mieti käytännön ratkaisua rohkeasti)?

  • Tee ratkaisukonseptin kuvaus. Kuvaus voi sisältää esimerkiksi: sidosryhmäkaavion ja ratkaisun skenaariokuvan (kuinka ratkaisu toimisi).

 

DIGIVINKKI!  Haluatko kehittää ohjelmistorobotiikan (RPA) tai tekoälyn (AI) ratkaisuja yrityksellesi?

  • Hyödynnä RPA kriteeristöä (työkalun avulla on helpompi tunnistaa mihin ohjelmistorobotiikka (RPA) sopisi minun yrityksessä?)
  • Hyödynnä AI-kypsyystyökalua (voit selvittää missä yrityksesi on tekoälyn suhteen)