Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli on läpileikkaus yrityksen liiketoiminnasta. Liiketoimintamalli yhdistää asiakkaan tarpeen ja tarjotun ratkaisun. Yrityksellä voi olla useita eri liiketoimintamalleja, tai se voi toteuttaa yhtä liiketoimintamallia usean eri tuotteen kautta. Maailmasta löytyy useita valmiita liiketoimintamallipohjia, ja tämä Liiketoimintamallipohja.ppt on Oulun yliopiston kehittämä.

Liiketoimintamallia voi hyödyntää esimerkiksi;

  • Kilpailija-analyysissä (kuvataan kilpailijan liiketoiminta)
  • Liikeidean kiteyttämisessä (kuvaa tarvittavat toiminnot A4-koossa)
  • Kommunikoinnissa (yrityksen sisäinen ja ulkoinen kommunikointi)
  • Vaihtoehtoisten visioiden kuvaamisessa (mitä on valmiina ja mitä puuttuu)
  • Liiketoimintamuutoksen suunnittelussa (kokonaiskuva muutoksesta)
  • Kuvataan liiketoimintaan tarvittava ekosysteemi (partnerit & oma yritys)
  • Tulevaisuuden suunnittelussa (eri skenaarioiden vaikutus liiketoimintaan)

Kuvassa 1 on esitetty yksi liiketoimintamallityökaluista, joka on kehitetty Oulun kauppakorkeakoulussa (Ahokangas, Juntunen & Myllykoski 2014).

Kuva 1, Business Model wheel. Tämä liiketoimintamalli vastaa kysymyksiin; Mitä, Kuinka, Miksi ja Missä?

Tämä liiketoimintamalli rakentuu liiketoimintamahdollisuuden ympärille. Näin ollen liiketoimintamallin keskiössä on Liiketoimintamahdollisuus, joka on liiketoiminnan lähtökohta.

Mitä kohdassa mallinnetaan; Asiakas (kuten segmentti, kohderyhmä), Tarjonta (kuten tuote, palvelu), Arvolupaus (kuten pitkäkestoisuus, helppokäyttöisyys), sekä Erottautuminen (kuten Suomessa valmistettu, helppokäyttöisyys).

Kuinka kohdassa mallinnetaan; Toimitustapa (kuten pilvestä, jälleenmyyjät), Kilpailutekijät (kuten hinta, 24/7 tuotetuki), Avaintoiminnot (kuten hakukoneoptimointi, tuotekehitys), sekä Myynti & Markkinointi (kuten verkkokauppa, sosiaalinen media).

Miksi kohdassa mallinnetaan; Kustannukset (kuten tuotekehitys, tuotanto), Kustannusajurit (kuten markkinointi, varastoarvo), Rahastamisen tapa (kuten käteismyynti, lisenssit), sekä Hinnoittelun peruste (kuten kustannuspohjainen, käyttöön pohjautuva).

Missä liittyy kaikkiin (Mitä, Kuinka, Miksi) aikaisempiin kohtiin, eli se määrittää tehdäänkö kyseiset asiat itse vai ulkopuolisen resurssit toimesta.