Nykytila-analyysi: Liiketoiminnan muutoskyky

Analyysin avulla voidaan kartoittaa yrityskohtaisia liiketoiminnan haasteita, jotka alentavat liiketoiminnan muutoskykyä vaikka yrityksen henkilöstö ei tätä välttämättä tunnistaisi. Analyysi tunnistaa myös yrityskohtaiset vahvuudet. Esim. organisaatio, teknologia, prosessit. Tämä tieto voi parantaa yrityksen kilpailukykyä!

Analyysin avulla on mahdollista todeta vaadittava kyvykkyys eri muutostilanteissa oleville yrityksille. Esim. yrityksen perustaminen, kasvulaina, hankeavustus, kehitysohjelmat. Tämä tieto voi pienentää esimerkiksi rahoitusriskiä!

Analyysin avulla voidaan selvittää aluekohtaisia jopa rakenteellisia liiketoiminnan haasteita, joita yritykset kohtaavat olemassa olevassa liiketoiminnassa. Tämän lisäksi analyysissä tunnistetaan alueelliset vahvuudet. Esim. ulkopuolinen rahoitus, ekosysteemi, verkosto. Tämä voi tehostaa yrityksen ulkopuolisten resurssien hyödyntämistä!

Työvaiheet:

  1. Positiointivaiheessa tehtyä liiketoiminnan muutoskyvykkyysanalyysiä verrataan yrityksen digivisioon.
  2. Tunnistetaan digivision toteuttamiseen tarvittavat liiketoiminnan kyvykkyydet ja verrataan niitä yrityskohtaisiin kyvykkyyksiin.
  3. Päätetään mitä kyvykkyyksiä halutaan ja/tai joudutaan kehittämään, jotta yritys kykenee toteuttamaan valitun digivision. Jossain tapauksessa puutteelliset kyvykkyydet voivat muuttaa myös digivisiota tai vähintään toteutusaikataulua.

Kuvassa 1 näkyvässä esimerkissä havainnollistetaan kuinka analyysituloksia voi hyödyntää digivision “jalkauttamisen” suunnittelussa.

Kuva 1, valitut kehityskohteet. Esimerkissä yrityksen verkosto, organisaatio, sekä prosessit valitaan kehityskohteiksi koska näillä kyvykkyyksillä on suurin merkitys liiketoiminnan matalaan muutoskykyyn.

 

Tämän analyysin jälkeen yritys voi siirtyä tiekarttavaiheeseen, jossa vaadittavat toimenpiteet (digivision toteuttamiseksi) käydään läpi ja aikataulutetaan.

Liiketoimintamalli on läpileikkaus yrityksen liiketoiminnasta ja se yhdistää asiakkaan tarpeen ja tarjotun ratkaisun. Yrityksellä voi olla useita eri liiketoimintamalleja, tai se voi toteuttaa yhtä liiketoimintamallia usean eri tuotteen kautta.

Liiketoimintamallityökalun (Business Model Wheel) avulla olemassa oleva liiketoiminta voidaan kuvata yhdellä A4 lehdellä. Tämän lisäksi liiketoimintamallilla voidaan kartoittaa helposti vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, joilla voidaan toteuttaa esimerkiksi positiointivaiheessa kuvattu digivisio. Tämä suunnitelma parantaa liiketoimintamuutokseen vaadittavien toimenpiteiden hahmottamista ja se auttaa hahmottamaan yritystä millainen muutosvalmius heillä on!

Analyysin avulla on mahdollista todeta vaadittava muutoksen laajuus eri muutostilanteissa oleville yrityksille. Esim. yrityksen perustaminen, kasvu, tai kansainvälistyminen. Tämä tieto antaa hyvää sisältöä esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaan tai yrityksen sisäiseen/ulkoiseen kommunikointiin!

Analyysin avulla voidaan kuvata myös ulkopuoliset toimijat, joita yritykset käyttävät nykyisessä liiketoiminnassa. Tämän lisäksi analyysissä tunnistetaan uudessa liiketoimintamallissa tarvittavat ulkopuoliset toimijat. Esim. markkinointi, toimitukset, ja myynti. Tämä voi tehostaa yrityksen ulkopuolisten resurssien hyödyntämistä!

Työvaiheet:

  1. Olemassa oleva liiketoimintamalli kuvataan “business model wheel” työkalua hyödyntämällä.
  2. Positiointivaiheessa tehtyä yrityksen digivisiota verrataan yrityksen olemassa olevaan liiketoimintamalliin.
  3. Luodaan digivision toteuttamiseen tarvittavat liiketoimintamallivaihtoehdot ja verrataan niitä olemassa olevaan liiketoimintamalliin. Muutostarve voi olla joko inkrementaalinen tai radikaali. Inkrementaalisessa muutoksessa ainoastaan muutama liiketoimintamallielementti vaatii muutosta ja radikaali liiketoimintamuutos vaatii usean elementin päivitystä. Jossain tapauksessa radikaali liiketoimintamallimuutos on helpompi toteuttaa täysin uudella rinnakkaisella liiketoiminnalla.
  4. Päätetään mitä liiketoimintamallia halutaan käyttää, jotta yritys kykenee toteuttamaan valitun digivision. Valitusta liiketoimintamallista tehdään uusi liiketoimintamallitavoite, joka on yrityksen päämäärä. Jossain tapauksessa puuttuvat ominaisuudet voi olla haasteellisia rakentaa (ts. vaatii uusia kyvykkyyksiä), ja siten ne voivat muuttaa myös digivisiota tai toteutusaikataulua.

Kuvassa 2 näkyvässä esimerkissä havainnollistetaan kuinka analyysituloksia voi hyödyntää digivision “jalkauttamisen” suunnittelussa.

Kuva 2, Nykyinen liiketoimintamalli ja liiketoimintamallitavoite. Esimerkistä käy esille se, kuinka paljon olemassa olevaa liiketoimintaa tulee muuttaa, jotta uusi liiketoimintamalli tukee positiointivaiheen visiota kasvattaa myyntiä “pohjoismaihin”. Yrityksen tulisi miettiä läpi ainakin punaisella merkityt kohdat, ja päättää kuinka kilpailukyky voidaan säilyttää myös uudessa kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

 

Tämän analyysin jälkeen yritys voi siirtyä tiekarttavaiheeseen, jossa vaadittavat toimenpiteet (digivision toteuttamiseksi) käydään läpi ja aikataulutetaan.