Työkalut

Digimuutoksen läpivientiä voidaan tukea erilaisilla työkaluilla. Alla on listattu ja kuvattu joukko työkaluja tai menetelmiä, joita voidaan soveltaa digimuutosmallin eri vaiheissa, joita ovat positiointi, nykytilan analyysi, tiekartta ja toteutus. Listatut työkalut ovat DigiLeap-hankkeessa kehitettyjä tai käytettyjä työkaluja.

 

Positiointi

 

 • Kuinka valmis organisaatiosi on digitaaliseen muutokseen? Digikypsyystyökalulla voit selvittää oman organisaatiosi digikypsyystason, jonka jälkeen on mahdollista määritellä kehitystarpeet.
 • Mitkä ovat yrityksesi digivahvuudet ja mahdollisuudet? Digitalisaatio SWOT -työkalun avulla voit pohtia ja kuvata oman organisaatiosi digitalisaation vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet
 • Kuinka hahmotat kehittämisen painopistealueet? Digimuutoskolmion avulla voit valita, kohdistuvatko kehitystoimet sisäisen tehokkuuden parantamiseen, ulkoisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen vai disruptiivisen muutoksen tavoitteluun.
 • Kuinka hyvä muutoskyky liiketoiminnallasi on? Liiketoiminnan muutoskyky -työkalulla saat kokonaiskuvan liiketoiminnan muutoskyvystä neljässä muutosprosessivaiheessa; analysointi, innovointi, tavoitteasetanta ja toteutus.
 • Mitkä ovat yrityksesi liiketoiminnan muutosvahvuudet ja rajoitteet? SWOT –työkalun avulla voit pohtia ja kuvata oman liiketoiminnan vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet liittyen muutoskykyyn.

 

Nykytila-analysointi

 

 • Apukysymyksiä nykytilan selvittämiseen ja kehittämisen painopisteen tunnistamiseen.
 • Miten etenet digivisiosta (valitun kehityskohteen tavoitetilasta) ratkaisukonseptiin? Ratkaisukonseptin voit kuvata sidosryhmäkaaviolla ja skenaariokuvalla.
 • Mikä on yrityksesi tekoälykypsyys? Tekoälykypsyys -työkalulla voit selvittää oman organisaatiosi tekoälykypsyysvalmiudet ja suoritustason, jonka jälkeen on mahdollista määritellä kehityspolut.
 • Mitkä tehtävät sopivat ohjelmistorobotiikalla automatisoitaviksi? Ohjelmisto­robotiikan (RPA, Robotic Process Automation) kriteeristön avulla voit tunnistaa tehtäviä tai prosesseja, jotka ovat potentiaalisia automaatiokohteita ohjelmistorobotiikalle.
 • Miten digitalisaatio vaikuttaa yrityksen olemassa olevaan liiketoimintamalliin? Liiketoimintamallin avulla voidaan kuvata vaihtoehtoisia visioita, liiketoimintaidean toteutusvaihtoehtoja, sekä tutkia kuinka ympäristö vaikuttaa olemassa olevaan liiketoimintaan.

 

Tiekartta

 

 • Miten kuvaat kehityksen vaiheet, toimenpiteet ja tekijät? Tiekartta visualisoi kehitystyön vaiheet, aikataulun ja tekijät.
 • Miten tahdistat kehitystoimet? Vuosikellolla voit rytmittää digikehitysideoiden lisäksi myös esim. strategiatyötä tai markkinointitoimia.
 • Miten mittaat kehitystoimenpiteiden onnistumista? Kehitystoimenpiteille pitää asettaa mitattavat tavoitteet (mittarit),joiden perusteella onnistumista voidaan arvioida.