Digitaalinen työkalupakki mikroyritysten tueksi

Digitaalinen työkalupakki mikroyritysten tueksi

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn johtamassa SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeessa rakennettaan mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuus vastaamaan yrittäjien nykytarpeisiin. Hankkeessa kehitetään sähköisiä työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida yrityksen nykyistä kasvuvaihetta ja digitaalisten toimintojen kypsyyttä sekä valmistautua tuleviin johtamisen haasteisiin. Hankkeessa luodaan myös vertaisverkosto yrityspalveluorganisaatioille ja yrittäjäjärjestöille, joita työelämän muutokset yhtä lailla haastavat.

VTT osallistuu hankkeeseen tuottamalla mikroyritysten digikypsyysmallin, jonka avulla yrittäjät voivat selvittää yrityksensä digitalisaation nykytilaa ja tunnistaa digitalisaatioon liittyvät kehittämiskohteet. VTT kehittää mallia tiiviissä yhteistyössä hankkeen osallistujien ja näiden yrityskontaktien kanssa.

Oulun yliopiston yhteyshenkilö:
Kai Hänninen (kai.hanninen​@​oulu.fi), Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

VTT:n yhteyshenkilö:
Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi), Teknologian tutkimuskeskus VTT

Projektin kesto: 1.8.2018 – 31.12.2020

Rahoittaja: EAKR

 

Jaa uutinen sosiaalisessa mediassa